Andra produkter

Återställa en fil från en säkerhetskopia på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

Återställ en fil genom att dra den till datorn från en säkerhetskopia på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering. Du kan även klicka på filen innan den återställs för att visa filens innehåll.

Högerklicka på filerna som du vill återställa från Nortons diskenhet för säkerhetskopiering och klicka sedan på Återställ till. Filerna kan återställas till där de var från början eller till en plats som du väljer.

Återställa en fil från en uppsättning på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

 1. Klicka på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering i Windows Explorer.

 2. Markera plats för säkerhetskopieringen och gå till den säkerhetskopieringsuppsättning som innehåller de säkerhetskopierade filerna.

 3. Gör något av följande:

  • Högerklicka på filerna som du vill återställa från uppsättningen och klicka på Återställ.

   Filerna återställs till sina ursprungsplatser där de befintliga filerna skrivs över.

  • Högerklicka på filerna som du vill återställa från Nortons diskenhet för säkerhetskopiering och klicka sedan på Återställ till.

   Du kan välja om du vill återställa filerna till ursprungsplatsen eller till en ny plats.

 4. Klicka på OK.

Om Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

Visa säkerhetskopieringsfiler på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering.

Ta bort en fil från en säkerhetskopia på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

Återställa filer

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19828931_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011