Ändra eller byta namn på en säkerhetskopia

Om du skapar en ny säkerhetskopieringsuppsättning används standardkonfigurationen. Du kan ändra inställningarna om de inte passar dig.

Du kan ändra en säkerhetskopieringsuppsättning så att filer eller filkategorier inkluderas eller undantas, eller välja en annan plats för de säkerhetskopierade filerna. Du kan ändra schemat för en säkerhetskopieringsuppsättning. Du kan även byta namn på en säkerhetskopieringsuppsättning om namnet inte längre beskriver uppsättningen efter ändringen av konfigurationen.

Namnet på säkerhetskopian får inte vara längre än 32 alfanumeriska tecken.

Ändra en säkerhetskopia

 1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Hantera säkerhetskopior.

 2. Markera den säkerhetskopia som du vill ändra i listrutan Namn på säkerhetskopia på fliken Sammanfattning.

 3. Visa informationen om säkerhetskopian under Sammanfattning av säkerhetskopia och gör följande:

  • Klicka på Vad om du vill inkludera eller utelämna filer eller filkategorier i säkerhetskopian och ändra inställningarna.

  • Klicka på Var om du vill ändra plats eller inställningar för en uppsättning.

  • Klicka på När om du vill ändra schemaläggningen eller inställningar för en uppsättning.

 4. Klicka på Spara inställningar i fönstret Hantera säkerhetskopiering.

Ändra namnet på en säkerhetskopieringsuppsättning

 1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Hantera säkerhetskopia.

 2. Markera den säkerhetskopia som du vill byta namn på i listrutan Namn på säkerhetskopia på fliken Sammanfattning.

 3. Klicka på Byt namn på säkerhetskopia under Vad du kan göra.

 4. Byt namn på säkerhetskopieringsuppsättningen i fönstret som öppnas, och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på Spara inställningar i fönstret Hantera säkerhetskopiering.

Ta bort en säkerhetskopiering

Skapa en ny säkerhetskopia

Lägga till filer och mappar i en säkerhetskopia

Undanta filer och mappar från säkerhetskopiering

Om säkerhetskopieringsuppsättningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19828922_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011