Andra produkter

Ta bort en säkerhetskopiering

Du kan ta bort säkerhetskopieringsuppsättningar som inte längre behövs. Om det endast finns en säkerhetskopieringsuppsättning, kan du inte ta bort den. I sådana fall måste du först skapa en ny säkerhetskopieringsuppsättning och sedan ta bort den gamla.

När en uppsättning tas bort, ändras även informationen om filerna som ingår i den säkerhetskopieringen. Statusikoner försvinner och fliken Säkerhetskopiering visas inte längre bland egenskaperna för filen.

Ta bort en säkerhetskopia

 1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Hantera säkerhetskopior.

 2. Markera den säkerhetskopia som du vill ta bort i listrutan Namn på säkerhetskopia på fliken Sammanfattning.

 3. Klicka på Ta bort säkerhetskopia under Vad du kan göra.

 4. Välj Ta bort säkerhetskopia i fönstret Ta bort säkerhetskopia.

 5. Klicka på Ja i bekräftelserutan.

Ta bort en säkerhetskopia och filer

 1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Hantera säkerhetskopior.

 2. Markera den säkerhetskopia som du vill ta bort i listrutan Namn på säkerhetskopia på fliken Sammanfattning.

 3. Klicka på Ta bort säkerhetskopia under Vad du kan göra.

 4. Välj Ta bort säkerhetskopia och filer i fönstret Ta bort säkerhetskopia.

  I fönstret Hantera säkerhetskopia visas förloppet för de filer som tas bort från den valda säkerhetskopian.

 5. Bekräfta genom att klicka på Ja.

Skapa en ny säkerhetskopia

Ändra eller byta namn på en säkerhetskopia

Om säkerhetskopieringsuppsättningar

Ta bort tidigare säkerhetskopierade filer

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19828921_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011