Andra produkter

Om säkerhetskopieringsuppsättningar

Du kan skapa flera uppsättningar säkerhetskopior i Norton 360 Online. Konfigurationen är en uppsättning regler som kallas säkerhetskopia eller säkerhetskopieringsuppsättning. Du kan ange de filer du vill säkerhetskopiera, säkerhetskopians mål och tiden när du vill säkerhetskopiera dina filer. Med flera säkerhetskopieringsuppsättningar kan olika kombinationer av filer och filkategorier säkerhetskopieras till olika platser.

Följande kan göras:

  • Du kan skapa flera säkerhetskopieringsuppsättningar med olika regler. Du kan till exempel skapa en säkerhetskopiering av dina bildfiler till din lokala hårddisk. Du kan också skapa en annan säkerhetskopia av dina videofiler till en cd-skiva. Det går även att konfigurera olika scheman för varje säkerhetskopieringsuppsättning.

  • Du kan ändra en säkerhetskopieringsuppsättning så att filer eller filkategorier inkluderas eller undantas, eller så kan du placera de säkerhetskopierade filerna på en annan plats. Du kan ändra schemat för en säkerhetskopieringsuppsättning. Du kan även byta namn på en säkerhetskopieringsuppsättning om namnet inte längre beskriver uppsättningen efter regeländringen.

  • Du kan ta bort säkerhetskopieringsuppsättningar som inte längre behövs. Du kan skapa en ny säkerhetskopieringsuppsättning för att börja säkerhetskopiera filerna från början.

Reglerna som har konfigurerats för de olika säkerhetskopiorna visas i fönstret Inställningar för säkerhetskopiering på fliken Sammanfattning. Du kan välja en säkerhetskopia i listrutan Namn på säkerhetskopia för att granska reglerna. På detta sätt kan du spara en lista med filerna eller filkategorierna som Norton 360 Online säkerhetskopierar till olika mål. Du kan när som helst ändra reglerna. Det går även att se datum och tid då den senaste säkerhetskopieringen gjordes för en uppsättning.

Skapa en ny säkerhetskopia

Ändra eller byta namn på en säkerhetskopia

Ta bort en säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19828918_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011