Andra produkter

Aktivera eller inaktivera säkerhetskopiering

Om Säkerhetskopiering har aktiverats så säkerhetskopieras filerna automatiskt när du inte använder datorn. Om du vill avaktivera det tillfälligt kan du stänga av det inifrån programmet.

Om säkerhetskopiering har avaktiverats ändras statusen för säkerhetskopiering från Skyddad till Avaktiverad i huvudfönstret i Norton 360 Online. I läget Avaktiverad säkerhetskopieras inga filer automatiskt. Använd alternativet Säkerhetskopiera nu i huvudfönstret om du vill säkerhetskopiera filerna i alla säkerhetskopieringsuppsättningar.

Du kan aktivera eller avaktivera säkerhetskopiering i fönstret Inställningar, i fönstret Inställningar för säkerhetskopiring eller i fönstret Information om säkerhetskopiering.

Aktivera eller avaktivera säkerhetskopiering från fönstret Inställningar

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Gör något av följande under Snabbkontroller i fönstret Inställningar :

  • Avmarkera Säkerhetskopiering om du vill stänga av funktionen.

  • Markera Säkerhetskopiering om du vill aktivera funktionen.

Så här gör du för att aktivera eller inaktivera säkerhetskopiering från fönstret Inställningar för säkerhetskopiering

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Inställningar för säkerhetskopiering under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Gör något av följande i fönstret Inställningar för säkerhetskopiering :

  • Om du vill inaktivera säkerhetskopiering flyttar du På/Av -omkopplaren åt höger till läget Av.

  • Om du vill aktivera säkerhetskopiering flyttar du På/Av -omkopplaren åt vänster till läget På.

 4. Klicka på Tillämpa i fönstret Inställningar.

Så här aktiverar eller inaktiverar du säkerhetskopiering från fönstret Information om säkerhetskopiering

 1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Visa detaljer.

 2. Välj något av följande på fliken Information om säkerhetskopiering under Vad du kan göra :

  • Klicka på Avaktivera säkerhetskopiering om du vill stänga av funktionen.

  • Klicka på Aktivera säkerhetskopiering om du vill aktivera funktionen.

Om inställningar för säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera filer

Återställa filer

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19828915_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011