Andra produkter

Ta bort tidigare säkerhetskopierade filer

Filer som har säkerhetskopierats tidigare kan tas bort från lagringsplatsen. Du kan ta bort filerna om de inte längre är aktuella och du vill frigöra utrymme på lagringsplatsen. Du kan även ta bort säkerhetskopierade filer om du ändrade säkerhetskopians filkategori. Du kan ta bort tidigare säkerhetskopierade filer innan du säkerhetskopierar.

Du kan ta bort tidigare säkerhetskopierade filer från följande platser:

 • Fliken Sammanfattning

 • Fliken Var

När de säkerhetskopierade filerna har tagits bort ändras även säkerhetskopieringsinformationen för de filer som hör till den säkerhetskopian. Bland annat försvinner statusikonerna och fliken Säkerhetskopiering visas inte längre bland filens egenskaper.

Om det endast finns en säkerhetskopia kan du inte ta bort den.

Du kan även avmarkera säkerhetskopieringskategorin om du inte vill säkerhetskopiera de borttagna filerna igen.

Så här tar du bort tidigare säkerhetskopierade filer från fliken Sammanfattning

 1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Hantera säkerhetskopior.

 2. Markera den säkerhetskopia som du vill ta bort i listrutan Namn på säkerhetskopia på fliken Sammanfattning.

 3. Klicka på Ta bort säkerhetskopia under Vad du kan göra.

 4. Välj något av följande i fönstret Ta bort säkerhetskopia :

  Ta bort säkerhetskopia

  Tar bort säkerhetskopian.

  Ta bort säkerhetskopia och filer

  Tar bort säkerhetskopian och de filer som finns i den.

 5. Bekräfta genom att klicka på Ja.

Så här tar du bort tidigare säkerhetskopierade filer från fliken Var

 1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Hantera säkerhetskopior.

 2. Klicka på Ta bort filer som säkerhetskopierats på fliken Var.

 3. Välj den uppsättning från vilken du vill ta bort tidigare säkerhetskopierade filer i fönstret som öppnas och klicka sedan.

  Fönstret öppnas om du har flera säkerhetskopieringsuppsättningar.

 4. Klicka på OK.

 5. Välj den filkategori som filerna tillhör i fönstret som öppnas i det vänstra fältet.

  Du kan även välja kategorin Mappar om du vill välja vilka filer du vill ta bort.

 6. Markera de filer du vill ta bort.

 7. Klicka på Valda filer om du vill visa de filer du markerat.

 8. Klicka på Ta bort markerad.

 9. Klicka på Ja i bekräftelserutan.

 10. Klicka på Stäng.

Om Läge för bredbandsmätare

Säkerhetskopiera filer

Visa säkerhetskopieringsfiler på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering.

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Ta bort en säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19828892_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011