Andra produkter

Om filnamnstillägg vid säkerhetskopiering

Ett filnamnstillägg är ett antal bokstäver som läggs till ett filnamn så att filformatet identifieras. I Norton 360 Online används filnamnstillägg för att dela in filer på datorn som ska säkerhetskopieras i olika kategorier. I de olika filkategorierna finns det en lista över standardfilnamnstillägg. När du gör en säkerhetskopiering så identifieras filerna utifrån sina tillägg och filkategorier. Om du t.ex. vill att fm-filer ska placeras i kategorin Office-dokument så lägger du till tillägget i den kategorin.

Du kan lägga till, redigera eller ta bort filnamnstillägg för varje kategori av säkerhetskopior via alternativet Redigera filtyper på fliken Vad i fönstret Hantera säkerhetskopior. När du markerar Redigera filtyp kan du redigera filnamnstillägg för en kategori med hjälp av alternativet Konfigurera som visas bredvid varje kategori av säkerhetskopior.

Du kan göra följande med alternativet Redigera filtyp på fliken Vad i fönstret Hantera säkerhetskopiering :

 • Visa filnamnstillägg som redan finns med i en filkategori.

  Detta alternativ ser till att listan består av de filnamnstillägg som du vill säkerhetskopiera.

 • Lägga till ett filnamnstillägg i listan eller redigera ett filnamnstillägg som redan finns i listan.

  Detta alternativ ser till att filer med önskat tillägg inkluderas nästan gång du säkerhetskopierar.

 • Ta bort ett filnamnstillägg från den befintliga listan eller ett filnamnstillägg som du lagt till.

  Det här alternativet hjälper dig säkerställa att inte fel filer säkerhetskopieras nästa gång du gör en säkerhetskopiering.

 • Du kan återställa standardfilnamnstilläggen i en filkategori.

  Detta alternativ återställer ändringar som gjorts inom den filkategorin.

Filnamnstilläggen är oberoende av säkerhetskopieringsuppsättningar. Om du ändrar ett filnamnstillägg i en filkategori, utförs denna ändring i alla säkerhetskopieringsuppsättningar.

Lägga till eller redigera ett filnamnstillägg i en filkategori

Ta bort ett filnamnstillägg från en säkerhetskopieringskategori

Lägga till filer och mappar i en säkerhetskopia

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19828851_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011