Andra produkter

Diagnostikrapport

Diagnostikrapporten visar information som maskinvaruprofil, operativsystem och systemets återställningspunkter Du kan även visa resursutnyttjande, startprogram, installerade program, kontroll av nätverksanslutningar och status för Norton 360 Online. Efter att sökt Norton 360 Online igenom datorn och samlat data, visar Diagnostikrapport information om systemets status samt om eventuella problem och lösningen på dessa. Du kan använda rapporten för att komma till rätta med problemen.

I fönstret Diagnostikrapport visas följande detaljer:

Status för Norton 360 Online

Här kan du visa information om produktversion, status för datorsäkerhet, identitetsskydd, säkerhetskopiering och datoroptimering

Här kan du även visa information om virussökning och sökning efter spionprogram, skyddsuppdatering och säkerhetskopieringsinformation.

Operativsystem

Här kan du se information om operativsystem, installationsdatum, landskod, språkversion och ANSI-teckentabell

Du får även information om nationella inställningar, Internet Explorer-version, Windows Update-installation, senaste datum för Windows-snabbkorrigering och vilket språk som används i operativsystemet.

Användning av resurser

Här kan du kontrollera hur mycket utrymme som används av växlingsfil, fysiskt minne och diskar

Du får även information om ledigt virtuellt minne, ledigt fysiskt minne, disktyp, disk-ID och ledigt diskutrymme.

Startprogram

Här visas detaljer om autostartprogrammen

Programinformation visas i fönstret Starthanteraren.

Installerade program

Här kan du se vilka program som finns installerade på datorn.

Maskinvaruprofil

Här kan du visa information om maskinvaruenheter och komponenter i systemet som modell och moderkortstillverkare

Fel på maskinvaruenheter

Här kan du se information om maskinvaruenheter på datorn som för tillfället inte fungerar

Det här alternativet är bara tillgängligt om vissa maskinvaruenheter på datorn inte fungerar.

Kontroll av nätverksanslutning

Här kan du se status för datorns nätverksanslutning, som t.ex. nätverkets konfigurationsstatus och Wide Area Internet

Systemåterställningspunkter

Här kan du kontrollera vilka av datorns återställningspunkter som har tagits

Processer som körs

Här kan du se alla processer som körs på datorn vid den tidpunkt då du väljer detta alternativ

Om Norton 360 Online hittar problem på datorn kan du lösa dem med alternativet Åtgärda.

Med följande alternativ kan du få mer information om Diagnostikrapport:

Visa i webbläsaren för att skriva ut och spara

Skriva ut, spara eller skicka rapporten som e-post

Summera alla

Visa en översikt över alla problem, rekommendationer och åtgärder som måste vidtas för att diagnostisera varje problem.

Visa alla

Visa detaljer för varje funktion.

Visa/Dölj detaljer

Dölj eller visa detaljer för vald funktion.

En rapport har genererats den

Visa det datum och den tid som rapporten genererades.

Köra diagnostikrapport

Om datoroptimering

Köra rensning av registret

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19816223_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 24/08/2011