Andra produkter

Om Norton-verktygsfältet

När du installerar Norton 360 Online läggs Norton-verktygsfältet in i webbläsarna Internet Explorer, Firefox och Chrome.

I Nortons verktygsfält finns följande alternativ:

Norton -menyn

Åtkomst till inställningar för identitetsskydd och övriga inställningar.

I Norton -menyn finns följande alternativ:

  • Rapportera webbplats

  • Minimera verktygsfältet

  • Inställningar

  • Community Buzz

  • Gå till webbplatsen för Norton Safe Web

  • Aktivera Norton Safe Web

  • Starta självstudier

  • Hjälp

Alternativet Minimera verktygsfältet visas endast i Internet Explorer. Alternativet Community Buzz är endast tillgängligt i engelskspråkiga versioner av Windows.

Safe Web -indikatorn

Informerar om huruvida webbplatser du besöker är säkra eller osäkra.

Alternativen Skydd mot nätfiske och Norton Safe Web analyserar säkerhetsnivån för webbplatser som du besöker. De finns under Safe Surfing i fönstret Inställningar som du hittar i alternativet Identitetsskydd i huvudfönstret Inställningar. Resultaten visas sedan i popup-fönstret Norton webbplatssäkerhet.

Menyn Identity Safe

Här kan du granska inloggningar och kort som du har sparat i Identity Safe.

En del webbplatser innehåller formulär som ska fyllas i eller kräver inloggningsinformation. Du kan fylla i information på de här webbsidorna via Identity Safe -menyn. Menyn Identity Safe visar en lista med alla inloggningar och kort du har sparat. Välj en inloggning från listan och använd den för att logga in på en webbplats. Du kan även välja ett kort från listan för att fylla i ett formulär.

Via undermenyn Alternativ kan du hantera dina inloggningar, kort och anteckningar samt öppna inställningsfönstret för Identitetsskydd. Dessutom kan du redigera och ta bort en inloggning via menyn Identity Safe.

Du måste vara inloggad i ett Identity Safe-valv för att kunna använda Identity Safe -menyn.

Nortons verktygsfält kan öppnas som ett Chrome-tillägg i webbläsaren Google Chrome. På sidan Tillägg i Chrome kan du aktivera eller inaktivera Norton-verktygsfältet, och avinstallera Norton-verktygsfältet från din Chrome-webbläsare.

Om Norton-verktygsfältet är aktiverat har du åtkomst till följande alternativ:

Tillåt i inkognito

Här kan du surfa i dolt läge utan att data om dina söksessioner lagras i webbläsarhistoriken eller nedladdningshistoriken.

Tillåt åtkomst till filernas webbadresser

Här visas webbadressen till den nedladdade filen.

Om du har avinstallerat Norton-verktygsfältet från Chrome-webbläsaren måste du återinstallera Norton 360 Online för att komma till Norton-verktygsfältet i Chrome igen.

Dölja och visa Norton-verktygsfältet

Åtkomst till Identity Safe-inställningarna från Norton-verktygsfältet

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19802710_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011