COM-kontrollövervakning

COM-kontrollövervakning ser till att skadliga program inte kan manipulera beteendet hos andra program genom att initiera kontrollerade COM-objekt.

COM är en specifikation som är utvecklad av Microsoft för att bygga programvarukomponenter som kan sättas ihop till program eller läggas till som funktioner i befintliga program på Microsoft Windows-plattformar.

COM-komponenterna innehåller definitioner av COM-objekten som de använder. Sådana definitioner kallas även "klasser". När du skapar ett COM-objekt i ett program skapar du en instans av klassen som finns i COM-komponenten. Alla kan ändra program genom att initiera COM-objekt. I vissa fall kan det ske i skadligt syfte. När du har aktiverat COM-kontroll får du ett meddelande när ett skadligt program försöker initiera COM-objekt. Du kan därefter välja att tillåta eller blockera sådana program. Programmen du tillåter körning av visas automatiskt i dialogrutan COM-kontrollövervakning.

Klicka på ett program i dialogrutan för att få mer information.

Följande tabell visar programdetaljerna:

Fullständig sökväg

Visar programmets plats

Beskrivning

Visar en kort beskrivning av programmet

Version

Visar programmets version

Digital signatur

Visar digital signaturautentisering för programmet

Företagsnamn

Visar namnet på företaget som programmet tillhör

Du kan klicka på alternativet Ta bort om du vill ta bort valt program från listan eller alternativet Ta bort alla om du vill ta bort alla program från listan.

Om den smarta brandväggen

Om Avancerade inställningar för smart brandvägg

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19794932_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 19/08/2011