Andra produkter

Säkerhetsbegäran

När du anger alternativet Blockera all nätverkstrafik till Blockerad så blockerar brandväggsprogrammet all kommunikation till och från datorn. Du kan ange hur länge brandväggen ska blockera all tillgång till nätverket. När den period du angett är över återställs funktionen automatiskt. Alternativet återställs också till standardinställningarna när du startar om datorn under den period som alternativet är blockerat. Du kan när som helst åsidosätta inställningarna och aktivera funktionen i fönstret Inställningar.

Om allmänna inställningar för brandvägg

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19794928_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/10/2011