Andra produkter

Produktstatusövervakning

I fönstret Produktstatusövervakning kan du övervaka eller ignorera status för virusskydd, brandvägg, identitetsskydd och övriga funktioner. Du får meddelanden om säkerhetsstatus för din dators Internetanslutning beträffande oönskad kommunikation. Dessutom övervakas datorn med avseende på virus, spionprogram och andra hot, samt diverse funktioner som säkerhetskopiering.

Du kan t.ex. övervaka alternativet Smart brandvägg i fönstret Produktstatusövervakning och sedan stänga av Smart brandvägg. I så fall ändras säkerhetsstatus till Hotad. Om Smart brandvägg är avmarkerad eller ignoreras så förblir dock säkerhetsstatus oförändrad när du stänger av Smart brandvägg.

Markera eller avmarkera alternativ om du vill övervaka statusen för produktfunktioner eller inte vill ha någon information om dem.

Följande alternativ är tillgängliga i fönstret Produktstatusövervakning.

Virusskydd

Virusskyddet skyddar datorn mot säkerhetsrisker som kan leda till att dina privata uppgifter sprids eller att privatlivet kränks.

I fönstret Produktstatusövervakning kan du övervaka eller ignorera följande alternativ:

  • Auto-Protect

  • Avancerat SONAR-skydd

  • Sökning efter virus och spionprogram

  • Genomsökning av inkommande e-post

  • Genomsökning av utgående e-post

  • Skydd mot spionprogram

Brandvägg

Brandväggen kontrollera datorns Internetanslutning och skyddar den från oönskad kommunikation och Internetintrång.

I fönstret Produktstatusövervakning kan du övervaka eller ignorera följande alternativ:

  • Brandvägg

  • Intrångsskydd

  • Webbläsarskydd

Identitetsskydd

Med alternativet Safe Surfing under Identitetsskydd kan du övervaka eller ignorera funktionen Safe Surfing.

Safe Surfing aktiverar funktionen för skydd mot nätfiske och funktionen Norton Safe Web i Norton 360 Online. Funktionen för skydd mot nätfiske analyserar säkerhetsnivån på de webbplatser du besöker Med Norton Safe Web kan du surfa tryggt på Internet. När du använder en sökmotor förses varje webbplats i fönstret med sökresultat med en ikon som visar om webbplatsen är säker.

När du avmarkerar det här alternativet så ändras inte säkerhetsstatus för identitetsskyddsfunktionen även om Safe Surfing är inaktiverat.

Diverse

Med alternativet Säkerhetskopiering under Diverse kan du övervaka eller ignorera funktionen för säkerhetskopiering.

Funktionen för säkerhetskopiering kopierar dina viktiga filer och mappar till en plats och enligt ett schema som du anger. När du avmarkerar eller ignorerar det här alternativet så ändras inte säkerhetsstatus för säkerhetskopieringsfunktionen även om Säkerhetskopiering inte är konfigurerat.

Om inställningar för virusskydd

Om inställningar för identitetsskydd

Om brandväggsinställningar

Om administrationsinställningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19750248_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/07/2011