Andra produkter

Om inställningar för säkerhetskopiering

Med inställningarna för säkerhetskopiering kan du konfigurera säkerhetskopieringen av systemet.

Du kan utföra följande uppgifter i Norton 360 Online:

 • Välja filer som ska säkerhetskopieras.

 • Välja plats för lagring av säkerhetskopierade filer.

 • Tilldela schema för körning av säkerhetskopiering.

Förutom säkerhetskopieringsuppgifterna får du enkel åtkomst till säkerhetskopieringsstatusen för en viss fil via inställningarna i Norton 360 Online utan att öppna produkten. I fönstret Inställningar för säkerhetskopiering kan du aktivera eller inaktivera säkerhetskopiering.

Under Säkerhetskopiering finns följande alternativ:

Hantera säkerhetskopiering

Här kan du konfigurera vilka filer som ska säkerhetskopieras, och när och hur det ska göras.

Med alternativet Konfigurera kan du ange källa, mål och schema för säkerhetskopieringen.

Statusikoner för säkerhetskopiering

Här kan du välja om du vill visa säkerhetskopieringsstatus för en fil genom att en statussymbol läggs till i filens ikon.

Följande statusikoner finns:

 • Grön ikon med en bock

  Innebär att filen har säkerhetskopierats

  Den här ikonen övergår till en blå ikon med pilar om du ändrar i filen.

 • Blå ikon med pilar

  Visar att filen inte har säkerhetskopieras

  Ikonen blir grön när filen säkerhetskopierats automatiskt av Norton 360 Online (när datorn inte används).

 • Grå ikon med ett snedstreck

  Visar att filen har undantagits från säkerhetskopiering

  Norton 360 Online visar inaktiverad status för filer som undantas från någon av säkerhetskopieringsuppsättningarna.

Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

Här kan du se en lista i Utforskaren över var dina filer är säkerhetskopierade

Du kan även lägga till eller ta bort en fil i en uppsättning för säkerhetskopiering. Dessutom kan du återställa filen från en säkerhetskopiering på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering till din egen plats.

Snabbmeny

Högerklicka för att visa snabbmenyn där du väljer att lägga till eller undanta en fil eller mapp från säkerhetskopieringen

Du måste konfigurera säkerhetskopieringen i fönstret Hantera säkerhetskopiering innan du kan använda det här alternativet. En lista över alla tillgängliga säkerhetskopieringsuppsättningar visas för enklare säkerhetskopiering.

Egenskapssida

Här visas statusen för varje säkerhetskopiering på fliken Säkerhetskopiering på egenskapssidan för filen som du inkluderade i säkerhetskopieringen

Här visas alla tillgängliga säkerhetskopieringsuppsättningar med datum och tid för den senaste säkerhetskopieringen. Motsvarande statusikon visas också som indikerar om filen ingår eller undantas i en viss uppsättning.

Om säkerhetskopieringar

Om Norton 360 Online-inställningar

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19650995_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011