Andra produkter

Aktivera och inaktivera webbläsarskydd

Du kan välja om du vill skydda webbläsaren genom att tillåta att Norton 360 Online blockerar okända program från åtkomst till datorn.

Alternativet Webbläsarskydd är aktiverat som standard. I så fall blockeras nya och okända skadliga program proaktivt innan de angriper datorn. Genom att skydda webbläsaren skyddar Norton 360 Online känslig information och förhindrar angripare från att fjärrstyra systemet. Den här funktionen söker efter sårbarheter i webbläsarna Internet Explorer 6.0 eller senare, Chrome 10.0 eller senare och Firefox 3.6 eller senare.

Ha alltid webbläsarskydd aktiverat för att skydda webbläsaren mot angrepp från skadliga webbplatser.

Så här gör du för att aktivera och inaktivera webbläsarskydd

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Brandvägg i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Gör något av följande på raden Webbläsarskydd på fliken Intrångsskydd och Webbläsarskydd :

    • Inaktivera webbläsarskydd genom att flytta På/Av -omkopplaren åt höger till läget Av.

    • Aktivera webbläsarskydd genom att flytta På/Av -omkopplaren åt vänster till läget .

  4. Klicka på Verkställ.

  5. Välj hur länge du vill stänga av webbläsarskyddet om du stängde av Webbläsarskydd i dialogrutan Skyddslarm i listrutan Välj fördröjning.

  6. Klicka på OK.

Om inställningar för intrångsskydd och webbläsarskydd

Om Intrångsskydd

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19639742_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011