Andra produkter

Starthanteraren

Med hjälp av Starthanteraren kan du organisera autostartprogrammen och förbättra prestanda så att datorn startar snabbare.

Du kan hantera program med följande filnamnstillägg via Starthanteraren:

 • Körbara Windows-filer (.exe)

 • Windows systemfiler (.sys)

 • Biblioteksfiler för dynamiska länkar (.dll)

 • ActiveX-kontroll filer (.ocx)

Följande information visas i fönstret Starthanteraren:

Programnamn

Här visas namnen på alla autostartprogram.

Den här informationen kan användas när du bestämmer om programmet ska startas automatiskt när du slår på datorn eller startas senare. Dessutom kan du klicka på ett programnamn för att få se mer information om programmet i fönstret File Insight.

Fönstret File Insight visas bara för exe- och msi-filer.

Community-användning

Här kan du se programmets Community-användning och avgöra hur populärt programmet är

Symantec använder en stringent statistisk metod för att utvärdera om ett program är pålitligt och om det ska klassificeras som bra.

Användning av resurser

Innehåller information om resursanvändning för ett program och hur det inverkar på datorns totala processoranvändning.

Visar programmets prestandanivå nästa gång du loggar in på datorn.

På/Av

Anger om programmet ska köras vid systemstart eller inte

Du kan använda alternativet för att aktivera eller inaktivera ett program vid systemstart. All program är aktiverade som standard. När du avmarkerar kryssrutan visas statusen Av och när du markerar den visas statusen .

Fördröj start

Visar om Autostart-objektet är konfigurerat att starta senare eller inte

Med hjälp av det här alternativet kan du senarelägga starten för ett program när du startar datorn.

När du markerar kryssrutan, körs inte programmet under startfasen utan vid ett senare tillfälle. När du avmarkerar kryssrutan körs programmet när du startar datorn.

Norton 360 Online fördröjer starten av senarelagda program med fem minuter. Det första senarelagda programmet i Starthanteraren startar fem minuter efter att du startar datorn. Varje påföljande senarelagt program startar med 10 sekunder emellan.

Du kan klicka på Kör senarelagda objekt nu för att manuellt köra alla autostartprogram som du valt att fördröja starten på.

Om du senarelägger ett program via Norton 360 Online och senare manuellt konfigurerar programmet att köra när datorn startas, uppdaterar Norton 360 Online automatiskt startinställningarna för det programmet.

Information om communityanvändningen visas om följande uppfylls:

Ibland kan du se att vissa startprogram saknas i autostartlistan. Norton 360 Online tar bort startprogram från listan i följande fall:

 • När du inaktiverar ett program som har en inställning för autostart.

 • När du uppdaterar ett program som kan återställa alla autostartinställningar till standardvärdena.

 • När du använder ett annat program för att hantera startprogram.

 • När du redigerar registernycklarna manuellt.

Program som inaktiveras eller senareläggs finns fortfarande tillgängliga på din dator. Du kan starta senarelagda program manuellt innan de startas automatiskt (för att senareläggningen av automatiska uppgifter löper ut).

Du kan dessutom se följande information längst ned i fönstret:

 • Totalt antal program som är inkluderade för autostart

 • Totalt antal program som är konfigurerade att köras vid systemstart

 • Totalt antal program inställda på fördröjd start

Du kan klicka på Kör senarelagda objekt nu för att köra programmen som du har ställt in för fördröjd start.

Om du vill att ett program ska starta automatisk öppnar du Autostartmappen från Start menyn i Windows och lägger de önskade programmen i mappen. Mer information om hur du lägger till program i Autostartmappen i Windows kan du hitta på Microsofts webbplats för teknisk support eller i Windows onlinehjälp.

Om Starthanteraren

Inaktivera eller aktivera Autostart-objekt

Organisera autostartobjekt

Om datoroptimering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19213917_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011