Andra produkter

Hantera säkerhetskopieringar - objekt som ingår och undantas från säkerhetskopiering

I det här fönstret hanterar du filer och mappar som ska ingå eller undantas från säkerhetskopiering.

Fönstret visar en lista med objekt som du har tagit bort från filkategorierna. De objekt du har tagit bort från filkategorierna visas som undantagna objekt.

Som standard undantas en del programdatamappar och vanliga exempeldatamappar från säkerhetskopiering i Norton 360 Online.

I Windows XP undantas följande mappar:

  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec 

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Music\Sample Music\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Pictures\Sample Pictures\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Videos\Sample Videos\

I Windows Vista och Windows 7 undantas följande mappar:

  • C:\Program\

  • C:\Users\Public\Public Music\Sample Music\

  • C:\Users\Public\Public Pictures\Sample Pictures\

  • C:\Users\Public\Public Videos\Sample Videos\

Om du vill att någon av de här mapparna ändå ska ingå i säkerhetskopieringen markerar du mappen och klickar på Ta bort från listan. Kontrollera att du lägger till mappen i din uppsättning för säkerhetskopiering med hjälp av alternativet Inkludera mapp.

I Norton 360 Online används listan över filnamnstillägg i varje filkategori för att automatiskt lägga till filer för säkerhetskopiering. Men inga filer läggs till i Norton 360 Online om filnamnstillägget inte finns med i någon filkategori.

Du kan lägga till sådana filer för säkerhetskopiering på följande sätt:

  • Lägg till filnamnstillägget för filen i en tillämplig filkategori.

  • Lägg till filen manuellt i en uppsättning för säkerhetskopiering.

I kategorin Övriga filtyper ingår filerna som inte läggs till i någon filkategori i Norton 360 Online, och som du lägger till manuellt för säkerhetskopiering.

Fönstret innehåller följande avsnitt med information om filerna och mapparna:

Namn

Här kan du visa information om filer och mappar som du manuellt inkluderar eller undantar från säkerhetskopiering.

Du kan se den ursprungliga platsen för ett säkerhetskopierat objekt.

Typ

Här kan du se om det objekt som du inkluderar eller undantar är en fil eller en mapp

Regel

Här kan du se status för det säkerhetskopierade objektet

Du kan se om objektet ska inkluderas eller undantas från säkerhetskopiering.

Du kan använda följande alternativ för att inkludera, undanta eller ta bort filer och mappar från säkerhetskopieringsuppsättningen:

Inkludera fil

Här kan du inkludera en fil i säkerhetskopian

Du kan inkludera en fil som Norton 360 Online automatiskt lägger till i en filkategori.

Du kan också inkludera en fil som Norton 360 Online inte automatiskt lägger till i en filkategori. Om den fil du inkluderar inte tillhör någon särskild kategori så läggs den till i kategorin Övriga filtyper.

Du kan också lägga till filer vars mappsökväg inte tillhör de säkerhetskopieringskällor som du har valt. Anta t.ex. att du väljer mappen Mina dokument som säkerhetskopians källa och du vill säkerhetskopiera en fil som befinner sig utanför Mina dokument. Du kan använda länken Inkludera fil för att inkludera filen i säkerhetskopian.

Inkludera mapp

Här kan du inkludera en mapp och alla dess filer i säkerhetskopian.

När du inkluderar en mapp som innehåller flera olika filkategorier så inkluderas filerna automatiskt i respektive kategorier. Anta t.ex. att du har lagt till en mapp i säkerhetskopian som innehåller en bildfil och en videofil. Norton 360 Online lägger automatiskt bildfilerna i bildkategorin och videofilerna i videokategorin. Mappen visas i båda filkategorierna, som endast innehåller de filer som tillhör den filkategorin.

Du kan också inkludera mappar som inte finns i den säkerhetskopieringskälla du har valt. Anta t.ex. att du väljer mappen Mina dokument som säkerhetskopians källa och du vill säkerhetskopiera en mapp som befinner sig utanför Mina dokument. Du kan använda länken Inkludera mapp för att inkludera mappens filer i säkerhetskopian.

Undanta fil

Här kan du undanta en fil från säkerhetskopian

Du kan undanta en fil som Norton 360 Online automatiskt lägger till i en filkategori.

Du kan också undanta en fil som Norton 360 Online inte automatiskt lägger till i en filkategori. Om den fil du undantar inte tillhör någon särskild kategori så läggs den till i kategorin Övriga filtyper.

Du kan också undanta filer vars mappsökväg inte tillhör de säkerhetskopieringskällor som du har valt. Du väljer till exempel Mina dokument som källa för säkerhetskopiering och du vill undanta en fil som finns i mappen Mina dokument. Du kan använda länken Undanta fil för att undanta filen från säkerhetskopian.

Undanta mapp

Här kan du undanta en mapp från säkerhetskopian

Du kan undanta filer som finns i en mapp som Norton 360 Online automatiskt lägger till i en filkategori.

Du kan också undanta mappar vars mappsökväg inte tillhör de säkerhetskopieringskällor som du har valt. Du väljer t.ex. Mina dokument som källa för säkerhetskopiering och du vill undanta en mapp som finns i mappen Mina dokument. Du kan använda länken Undanta mapp för att undanta mappen från säkerhetskopian.

Ta bort från listan

Här kan du ta bort filerna och mapparna som du manuellt inkluderar eller undantar i säkerhetskopieringen.

Du kan använda länken Ta bort från listan för att ta bort objekt som du inkluderar eller undantar. Borttagningen av objekt återställer dem till deras respektive filkategorier.

Lägga till filer och mappar i en säkerhetskopia

Undanta filer och mappar från säkerhetskopiering

Ta bort en säkerhetskopiering

Ändra eller byta namn på en säkerhetskopia

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19213798_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/07/2011