Andra produkter

Hantera säkerhetskopior - sammanfattning

Med Norton 360 Online erbjuder en mångsidig säkerhetskopieringsfunktion som är enkel att använda. Du kan konfigurera vad du vill säkerhetskopiera, var du vill säkerhetskopiera och när du vill säkerhetskopiera och även granska detaljerna. Du kan även konfigurera flera inställningar för säkerhetskopieringar och spara dem som namngivna säkerhetskopieringsuppsättningar i Norton 360 Online.

Mer information om hur du använder de förbättrade säkerhetskopieringsfunktionerna i Norton 360 Online får du via länken Läs mer om säkerhetskopiering överst i fönstret Hantera säkerhetskopiering.

Du kan välja och visa olika inställningar för säkerhetskopiering på fliken Sammanfattning i fönstret Hantera säkerhetskopiering. På fliken Sammanfattning kan du utföra fler aktiviteter som rör säkerhetskopiering. I avsnittet Sammanfattning av säkerhetskopia visas en översikt över inställningar för varje uppsättning säkerhetskopior. I avsnittet Vad du kan göra visas aktiviteterna som du kan utföra för att hantera säkerhetskopieringsuppsättningarna.

I avsnittet Sammanfattning av säkerhetskopia visas det aktuella urvalet av säkerhetskopior och de sparade inställningarna.

Avsnittet Sammanfattning av säkerhetskopia innehåller följande information:

Namn på säkerhetskopieringsuppsättningen:

Visar namnet som du angav för uppsättningen som du sparade

Du kan välja en uppsättning från olika säkerhetskopieringsuppsättningar och visa tillhörande information.

Om du inte har sparat någon uppsättning visas standarduppsättningsnamnet som Standarduppsättning i Norton 360 Online.

Vilka (filer som ska säkerhetskopieras)

Visar en länk för förhandsgranskning där du kan se den fullständiga listan över filer som ingår i säkerhetskopieringen

Klicka på länken Vad så kommer du till fliken Vad och ändra inställningarna.

Var (Säkerhetskopieringsplats)

Visar platsen för säkerhetskopieringen som du valde för filerna.

Följande platsalternativ är tillgängliga för säkerhetskopiering:

 • Listan över lokala enheter på datorn

 • Cd-enheterna på datorn

 • Övriga flash-enheter, externa hårddiskar eller iPod-spelare

Klicka på länken Var så kommer du till fliken Var och ändra inställningarna.

När (schema för säkerhetskopiering)

Visar schemat som du har konfigurerat för att säkerhetskopiera filerna.

Du kan visa en av följande status:

 • Automatisk

 • Varje vecka

 • Varje månad

 • Manuell

Klicka på länken När så kommer du till fliken När och ändra inställningarna.

Senast körd

Visar datum och tidpunkt för den senaste säkerhetskopieringen.

Om inga säkerhetskopieringar har körts, anges det på fliken Sammanfattning.

Avsnittet Vad du kan göra innehåller följande alternativ:

Skapa en ny säkerhetskopieringsuppsättning

Du kan skapa nya säkerhetskopieringsuppsättningar och konfigurera dem.

När du skapar en ny säkerhetskopieringsuppsättning, ändras den nuvarande uppsättningen till den nya som du skapade. Den nya uppsättningen har samma inställningar som standardsäkerhetskopieringen. Du kan ändra inställningarna enligt önskemål.

Du kan inte skapa fler än 10 säkerhetskopieringsuppsättningar i Norton 360 Online.

Ta bort säkerhetskopia

Du kan ta bort säkerhetskopior och tidigare säkerhetskopierade filer i den valda säkerhetskopian.

När du klickar på Ta bort säkerhetskopia kan du välja något av följande alternativ:

 • Ta bort säkerhetskopia

  Tar bort säkerhetskopian.

 • Ta bort säkerhetskopia och filer

  Tar bort säkerhetskopian och de filer som finns i den.

Om det endast finns en säkerhetskopieringsuppsättning kan du inte ta bort den.

När en uppsättning har tagits bort ändras även säkerhetskopieringsinformationen för de filer som hör till den uppsättningen. Bland annat försvinner statusikonerna och fliken Säkerhetskopiering visas inte längre bland filens egenskaper.

Byt namn på uppsättningen säkerhetskopior

Du kan byta namn på en befintlig säkerhetskopia om du har ändrat säkerhetskopieringens konfigurationer.

Du kan även ändra standarduppsättningsnamnet.

Skapa en ny säkerhetskopia

Ändra eller byta namn på en säkerhetskopia

Om förberedelse för säkerhetskopiering

Om säkerhetskopieringsuppsättningar

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19213795_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011