Andra produkter

Brandvägg

Inställningarna i brandväggsskyddet i Norton 360 Online styr Internetanslutning och skyddar datorn från oönskade anslutningar och från intrång.

Följande tabell beskriver flikarna i brandväggens inställningsfönster:

Allmänna inställningar

Aktivera de allmänna funktionerna i brandväggen och anpassa de portar som datorn använder för webbtrafik.

Här kan du styra hur brandväggen hanterar ovanliga protokoll och nätverkstrafik till och från datorn. Som standard tillåter eller blockerar brandväggen anslutningsförsök till och från datorn samt resursdelning på datorn. Du kan även ställa in så att brandväggen kontrollerar anslutningsförsök till eller från blockerade och inaktiva portar på datorn.

Programregler

Programreglerna styr Internetåtkomsten för programmen på din dator.

Du kan använda inställningarna i brandväggen för att skapa och ändra programregler.

Nätverkstrafikregler

Brandväggsreglerna styr hur brandväggen hanterar olika inkommande och utgående nätverksanslutningar

Du kan använda inställningarna i brandväggen för att skapa och ändra nätverkstrafikreglerna.

Intrångs- och Webbläsarskydd

Här anger du inställningar för brandväggen för att hindra intrångsförsök och skydda webbläsaren från angrepp från skadliga webbplatser.

Funktionen Intrångsskydd söker igenom all nätverkstrafik till och från datorn.

Webbläsarskyddet söker efter sårbarheter i Internet Explorer 6.0 eller senare, Chrome 10.0 eller senare och Firefox 3.6 eller senare. Du måste aktivera Webbläsarskydd för att kunna aktivera den här funktionen.

Download Intelligence skyddar din dator mot alla osäkra filer du laddar ned. Den här funktionen har endast stöd för webbläsarna Internet Explorer, Chrome och Firefox samt för nedladdningar som skett via http-protokollet.

Avancerade inställningar

Aktivera de avancerade skyddsfunktionerna i brandväggen.

Du kan aktivera och avaktivera funktionen Automatisk skyddskontroll.

Automatisk programkontroll konfigurerar automatiskt Internetåtkomst för webbaktiverade program som körs för första gången.

Alternativet Automatisk inlärning av IPv6 NAT Traversal-trafik är endast tillgängligt om funktionen automatisk programkontroll är aktiverad. I Norton 360 Online kan alternativet Automatisk inlärning med IPv6 NAT Traversal-trafik användas för att kontrollera nätverkstrafiken som använder Teredo för att kommunicera med din dator.

När du stänger av Automatisk programkontroll kan du starta Avancerad händelseövervakning. Du kan använda alternativen för Avancerad händelseövervakning för att konfigurera inställningarna för Internetåtkomst för de webbaktiverade program som körs för första gången.

Aktivera eller inaktivera den smarta brandväggen

Om den smarta brandväggen

Om brandväggsregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19213682_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011