Andra produkter

Virusskydd

Virusskyddet skyddar datorn mot säkerhetsrisker som kan leda till att privata uppgifter sprids eller till att privatlivet kränks. Du kan köra olika typer av sökningar för att upptäcka och förebygga virussmitta på datorn. Dessa sökningar är datorsökning, virussökning i e-post och snabbmeddelandesökning.

Följande alternativ finns för virusskyddet :

Automatiskt skydd

Skydd vid start på fliken Automatiska skyddsinställningar ger en förbättrad säkerhetsnivå från det du startar datorn. Du får en högre säkerhetsnivå eftersom alla komponenter som behövs för att datorn ska vara skyddad startas på en gång när du startar datorn.

Med inställningarna i Realtidsskydd på fliken Automatiskt skydd definierar du vad som ska sökas igenom och vad sökningen ska inriktas på.

Du har följande alternativ:

 • Auto-Protect

  Auto-Protect minneslagras när Windows startas och ger datorn kontinuerligt skydd medan du arbetar. Programmet söker efter säkerhetsrisker varje gång du använder program på datorn, sätter in flyttbara medier, använder Internet eller använder dokumentfiler. Datorn övervakas också och alla ovanliga symptom som kan tyda på ett aktivt hot uppmärksammas.

  Du kan använda Auto-Protect-alternativen för att anpassa skyddet av datorn.

 • SONAR-skydd

  SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) ger realtidsskydd mot hot genom att proaktivt söka upp okända säkerhetsrisker på datorn.

Sökningar och risker

Med inställningarna för sökningar och risker kan du ange hur Norton 360 Online söker igenom datorn.

Du har följande alternativ:

 • Datorsökning

  Datorsökningar låter dig köra olika typer av sökningar för att upptäcka och förebygga virusinfektion på datorn. Söktyperna är sökning i komprimerade filer, sökning efter rootkit och smygobjekt, genomsökning av spårningscookies, fullständig systemsökning, genomsökning av nätverksenheter och automatisk sökning i Microsoft Office.

 • Sök i prestandaprofiler

  Inställningarna för Sök i prestandaprofiler låter dig konfigurera hur Norton 360 Online söker baserad på den digitala signaturen och pålitlighetsnivån för filerna på datorn.

 • Skyddade portar

  Alternativen i Skyddade portar skyddar POP3- och SMTP-portar i e-postprogrammet.

  Med det här alternativet kan du manuellt konfigurera POP3- och SMTP-portarna för skydd av e-post. Om din Internetleverantör har gett dig andra POP3- och SMTP-portar för ditt e-postprogram än de som är standardportar måste du göra en inställning i Norton 360 Online för att de portarna ska vara skyddade.

 • Virussökning av e-post

  Virussökning i e-post skyddar dig från hot som skickas eller tas emot i e-postbilagor.

  Du kan använda det här alternativet till att ange hur Norton 360 Online ska utföra sökningen i e-postmeddelanden. Baserat på de alternativ du väljer söker Norton 360 Online automatiskt igenom de e-postmeddelanden som du skickar eller tar emot.

 • Snabbmeddelandesökning

  Detta alternativ söker efter och upptäcker virus i filer som bifogas till snabbmeddelanden.

  Här kan du anpassa sökningen av filer som du får genom snabbmeddelandeprogram.

 • Undantag/låga risker

  Med alternativ för undantag anger objekt som mappar, filer och skivenheter som du undantar från Norton 360 Online-sökningar. Sökningar, signaturer och lågriskobjekt finns bland de objekt som du kan undanta från sökning.

  Med undantagsalternativen kan du också välja vilka riskkategorier du vill att Norton 360 Online ska hitta.

  Om du undantar något från sökningarna minskar skyddsnivån, varför du endast bör göra det om det verkligen behövs.

 • Insight Protection

  I Insight Network-sökningar används molnbaserad teknik, där de senaste virusdefinitionerna hämtas från en server på Internet. Norton 360 Online söker igenom datorn efter de senaste säkerhetshoten. Vid Insight Network-sökningen i Norton 360 Online utnyttjas både virusdefinitionerna som finns på datorn och de som finns i molnet. Med Norton 360 Online får du ett utökat skydd eftersom även de senaste definitionerna från molnet används (utöver definitionerna som finns lokalt på datorn).

Skydd mot spionprogram och Uppdateringar

Skyddet mot spionprogram skyddar datorn mot säkerhetsrisker som kan leda till att dina privata uppgifter sprids eller att privatlivet kränks.

Norton 360 Online skyddar datorn från skadliga program och filer med hjälp av de senaste program- och definitionsuppdateringarna.

Du har följande alternativ:

 • Skydd mot spionprogram

  Skyddet mot spionprogram skyddar datorn mot säkerhetsrisker som kan leda till att dina privata uppgifter sprids.

  Du har möjlighet att välja vilka riskkategorier Norton 360 Online ska upptäcka vid manuell sökning, e-postsökning och snabbmeddelandesökning.

 • Uppdateringar

  Norton 360 Online skyddar datorn från sårbarheter med hjälp av de senaste program- och definitionsuppdateringarna. Definitionsuppdateringar innehåller information som gör det möjligt att identifiera och varna för virus och säkerhetshot.

  Du kan använda uppdateringsalternativen för att hämta de senaste virusdefinitionerna via definitionsuppdateringar och skydda datorn från de senaste säkerhetshoten.

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Om inställningar för automatiskt skydd

Om inställningar för sökning och risker

Om inställningar för spionprogram och uppdateringar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19213678_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 04/11/2011