Andra produkter

Om administrationsinställningar

Du kan använda fönstret Administrationsinställningar för att konfigurera olika viktiga alternativ i Norton 360 Online.

Välj mellan följande alternativ:

Optimering vid inaktivitet

Här kan du konfigurera Norton 360 Online så att din startvolym, eller den lokala disken som innehåller startvolymen, defragmenteras när datorn inte används.

När alternativet är aktiverat görs optimeringen automatiskt efter att du har installerat ett program på datorn. Optimering snabbar upp datorns prestanda genom att defragmentera diskens fragmenterade delar.

Månadsrapport

Visa hur Norton 360 Online har skyddat dig under de senaste 30 dagarna.

I rapporten ingår aktiviteter som Norton 360 Online har utfört för att skydda din dator. Om du aktiverar alternativet Månadsrapport så visar Norton 360 Online automatiskt en månadsrapport var 30:e dag.

Ladda ned ny version automatiskt

Låter dig ladda ned den senaste versionen av Norton 360 Online automatiskt.

Du kan enkelt uppgradera till den senaste versionen av Norton 360 Online när du ombeds göra det. Som standard är det här alternativet aktiverat. Symantec rekommenderar att du alltid installerar den senaste programversionen eftersom den kan innehålla produktförbättringar som ger bättre skydd.

Den här funktionen fungerar kanske inte i alla versioner av Norton 360 Online.

Inställningar för nätverksproxy

Här kan du ange information om automatisk konfiguration, proxyinställningar och autentiseringsuppgifter för att ansluta till Internet.

Program som LiveUpdate och Norton Insight använder den angivna proxyserverns inställningar för att ansluta till Symantec-servern via Internet. LiveUpdate använder proxyserverinställningar för att hämta uppdateringar. Norton Insight använder proxyinställningar för att hämta specifik information om filer som tillförlitlighetsnivåer och digitala signaturer.

Norton Community Watch

Här kan du skicka in utvald säkerhets- och programinformation till Symantec för analys.

Norton Community Watch skyddar dig mot nya potentiella risker. Information om nya säkerhetsrisker samlas in från din dator och skickas sedan till Symantec för analys. Symantec bedömer informationen för att upptäcka nya hot och lösa dem.

Alternativet Utförlig datainsamling vid fel är tillgängligt när du har aktiverat Norton Community Watch.

Du kan tillåta eller neka delar av den utförliga dataöverföringen som skickas i Utförlig datainsamling vid fel. Den detaljerade informationen som skickas kan variera beroende på Norton-specifika fel och komponenter. Konfigurera vad som ska skickas med hjälp av alternativen Alltid, Aldrig och Fråga först.

Meddelande om Norton-uppgifter

Här kan du ange om du vill se meddelanden när Norton-specifika automatiska bakgrundsaktiviteter genomförs.

Prestandaövervakning

Övervaka datorns prestanda.

När Prestandaövervakning har aktiverats, övervakar Norton 360 Online processor- och minnesanvändningen på datorn. Dessutom registreras viktiga systemaktiviteter som utförts de senaste tre månaderna.

Dessutom får du en prestandavarning när ett program eller en process tar upp en ovanligt stor del av systemresurserna.

När alternativet Prestandaövervakning är aktiverat kan du ställa in följande alternativ:

 • Prestandavarningar

  Här kan du ställa in om du vill att Norton 360 Online ska reagera om ett program eller en process tar upp en ovanligt stor del av datorns resurser.

  Du får ett meddelande med information om vilket program det gäller och om vilka resurser programmet använder. Om du klickar på Information och inställningar i varningsmeddelandet öppnas fönstret File Insight där du kan se mer information om resurserna programmet använder.

  När alternativet är inställt på får du prestandavarningar och händelserna sparas i säkerhetshistorikloggen. När alternativet är inställt på Endast logg sparas händelserna i säkerhetshistorikloggen men du får inga varningar. Om du inte vill se prestandavarningarna kan du stänga av den här funktionen. Det här alternativet är aktiverat som standard.

 • Resursanvändningsgräns för meddelande

  Här kan du ställa in vilken resursanvändningsnivå som ska uppnås för att en varning ska visas.

  När ett program överskrider gränsen för resursanvänding får du en prestandavarning.

  Du kan ställa in gränsvärdet till Låg, Medel eller Högt. Standardalternativet är Medel.

 • Använd låggränsinställning vid batteridrift

  Här ställer du in om gränsvärdet ska ändras till låg när datorn går på batteri.

  Detta förbättrar datorns prestanda när du kör på batteri. Om det här alternativet inte är aktiverat används gränsvärdet som ställts in i Resursanvändningsgräns för meddelande. Det här alternativet är aktiverat som standard.

 • Varning vid hög användning för:

  • Processoranvändning

   När det här alternativet är markerat registrerar Norton 360 Online när ett program eller en process tar upp en stor del av processorresursen och meddelar dig om detta. Det här alternativet är aktiverat som standard.

  • Minnesanvändning

   När det här alternativet är markerat registrerar Norton 360 Online när ett program eller en process tar upp en stor del av minnesresurserna och meddelar dig om detta. Det här alternativet är aktiverat som standard.

  • Hårddiskanvändning

   När det här alternativet är markerat registrerar Norton 360 Online när ett program eller en process tar upp en stor del av hårddiskens resurser och meddelar dig om detta. Det här alternativet är som standard inaktiverat.

  • Referens

   När det här alternativet är markerat registrerar Norton 360 Online när ett program eller en process tar upp en stor del av referenserna och meddelar dig om detta. En referens är en pekare som ett program kan använda för att identifiera eller komma åt en resurs. Det här alternativet är som standard inaktiverat.

 • Programundantag

  Här kan du ange vilka program som inte ska tas med i prestandavarningar.

  Klicka på Konfigurera om du vill ange de program du inte vill få prestandavarningar om.

Energisparläge

Här kan du ange en lista över bakgrundsjobb som inte ska köras när datorn körs på batterier.

Som standard är alternativet aktiverat.

Produktsäkerhet

Här kan du göra säkerhetsinställningar för produkten och skydda den från obehöriga ändringar.

Följande alternativ finns:

 • Åtkomst till inställningar för användare som inte är administratörer

  Låter dig öppna och konfigurera alla alternativ i fönstret Inställningar från ett användarkonto utan administratörsbehörighet.

  Som standard är alternativet avmarkerat. Du måste logga in som administratör för att aktivera detta alternativ. Det går inte att komma åt fönstret Inställningar om samma fönster öppnats i något annat användarkonto på datorn.

 • Norton Manipuleringsskydd

  Skyddar Norton-produkten från en attack eller ändring från okända, misstänksamma eller hotfulla program

 • Inställningar för lösenordsskyddet

  Skyddar Norton 360 Online-inställningarna med ett lösenord. Produktinställningarna skyddas mot obehöriga ändringar.

 • Produktstatusövervakning

  Här kan du övervaka eller ignorera skyddsstatus för virusskydd, brandväggsskydd, identitetsskydd och övriga funktioner i Norton 360 Online.

Inställningar för tyst läge (manuellt)

Här kan du aktivera eller avaktivera Tyst läge (manuellt).

Välj mellan följande alternativ:

 • Tyst läge

  Om du aktiverar alternativet Tyst läge kan du aktivera Tyst läge under en viss tidsperiod. Norton 360 Online undertrycker alla varningar och stoppar bakgrundsaktiviteterna under den tidsperiod som du anger.

 • Fullskärmsupptäckt

  Om du aktiverar alternativet Fullskärmsupptäckt känner Norton 360 Online automatiskt av vilka program som körs i fullskärmsläge och aktiverar Tyst läge. Norton 360 Online undertrycker de flesta varningar och stoppar bakgrundsaktiviteter. De enda aktiviteter som körs är de som skyddar datorn från virus och andra hot mot säkerheten.

 • Tyst läge (automatiskt) för upptäckt av:

  • IMAPI 2.0 Bränn skiva

   Om du använder ett Media Center-program för att bränna en cd eller en dvd, identifierar Norton 360 Online aktiviteten och aktiverar sedan Tyst läge (automatiskt). När Tyst läge (automatiskt) aktiveras, undertrycker Norton 360 Online bakgrundsaktiviteter, men varningar och meddelanden fortsätter att visas.

  • Media Center tv-inspelning

   Om du använder ett Media Center-program för att spela in ett tv-program, identifierar Norton 360 Online aktiviteten och aktiverar sedan Tyst läge (automatiskt). När Tyst läge (automatiskt) aktiveras, undertrycker Norton 360 Online bakgrundsaktiviteter, men varningar och meddelanden fortsätter att visas.

  • Användardefinierade program

   Om du kör ett program som finns med i listan Användardefinierade program så identifierar Norton 360 Online aktiviteten samtidigt som tyst läge (automatiskt) aktiveras. När Tyst läge (automatiskt) aktiveras, undertrycker Norton 360 Online bakgrundsaktiviteter, men varningar och meddelanden fortsätter att visas.

   Du kan konfigurera listan över de program som du vill ska aktivera Tyst läge (automatiskt).

Fördröjning av automatisk återaktivering

Här kan du ställa in om du vill att Norton-specifika bakgrundsaktiviteter inte ska starta direkt igen när du väcker datorn från vilo- eller vänteläge.

Fördröjning av automatiska uppgifter

Här kan du ange varaktighet för körning av Norton-specifika program som körs automatiskt när du aktiverar datorn.

Detta gör inte att Norton 360 Online-skyddet fördröjs på något sätt. Du kan välja att ställa in automatisk fördröjning på 1 till 20 minuter. Standardalternativet är 20 minuter.

Tidsgräns för inaktivitet

Här kan du ange tidsgränsen för inaktivitet när Norton 360 Online identifierar datorn som overksam.

Du kan välja tidsgräns för inaktivitet mellan 1 och 30 minuter. Standardalternativet är 10 minuter.

Rensa Firefox

Ser till att datorn körs jämnt och effektivt genom att ta bort oanvända tillfälliga filer och webbläsarhistorik, om du använder webbläsaren Firefox.

I Internet Explorer rensas tillfälliga filer, historik och bokmärken automatiskt som en bakgrundsaktivitet.

Välj mellan följande alternativ:

 • Rensning av tillfälliga Firefox-filer

  Rensar tillfälliga filer som sparas när du besöker webbplatser med webbläsaren Firefox.

 • Rensa Firefox-historik

  Rensar historik och bokmärken som sparas när du besöker webbplatser med webbläsaren Firefox.

Om Manipuleringsskydd för Norton-produkter

Om att skydda inställningarna i Norton 360 Online med ett lösenord

Om Inställningar för nätverksproxy

Om Norton 360 Online-inställningar

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19134745_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011