Andra produkter

Om Avancerade inställningar för smart brandvägg

Med Avancerade inställningar för smart brandvägg kan du aktivera de avancerade skyddsfunktionerna i brandväggen genom att avaktivera Automatisk programkontroll.

Automatisk programkontroll konfigurerar automatiskt Internetåtkomst för webbaktiverade program som körs för första gången. Alternativet Automatisk inlärning av IPv6 NAT Traversal-trafik är endast tillgängligt om automatisk programkontroll är aktiverad. Med det här alternativet kan du ange hur nätverkstrafik som använder Teredo för att kommunicera med din dator ska styras.

När du stänger av automatisk programkontroll kan du starta Avancerad händelseövervakning. Du kan använda alternativen för Avancerad händelseövervakning till att konfigurera inställningarna för Internetåtkomst för de webbaktiverade program som körs för första gången. När du aktiverar funktionerna för Avancerad händelseövervakning kommer du att få fler varningar från brandväggen. Du kan tillåta eller stoppa alla händelser som kan skada datorn. När en händelse inträffar första gången visar brandväggsprogrammet en varning och du kan tillåta eller blockera händelsen. När du tillåter händelsen kommer information om händelsen att loggas i någon av de kategorier som är tillgängliga under Avancerad händelseövervakning. Programmet som startar den tillåtna händelsen läggs till i Listan över pålitliga i motsvarande kategori i Avancerad händelseövervakning. Du kan ta bort programmet från listan. I det här fallet visas brandväggsprogrammets varning nästa gång programmet utlöser händelsen.

Inställningarna i Avancerad händelseövervakning består av följande kategorier som ger datorn ett avancerat skydd:

Programkomponent

Övervakar de skadliga program som startar program med Internetåtkomst.

Programstart

Övervakar skadliga program som bifogar sig själva till säkra program utan att upptäckas.

Kommandoradskörning

Övervakar trojaner eller skadliga program som startar tillförlitliga program i dolt läge via kommandoradsparametrar.

Kodinmatning

Övervakar trojaner eller skadliga program som matar in programkod i en programprocess utan att utlösa en varning från brandväggen.

Windows-meddelanden

Övervakar trojaner och andra skadliga program som manipulerar beteendet hos ett program för att ansluta till Internet utan att utlösa brandväggsvarningar.

Direkt nätverksåtkomst

Övervakar trojaner och andra skadliga program som kringgår nätverkstrafik.

Dessa program sprider sig i Windows TCP/IP-lager och skickar/tar emot data utan att några brandväggsvarningar utlöses.

Active Desktop-ändring

Övervakar skadliga program som använder dokumenterade gränssnitt som tillhandahålls av tillförlitliga program för att överföra data utanför nätverket utan att utlösa brandväggsvarningar

Övervakning av tangentloggning

Övervakar skadliga tangentloggningsprogram som kommer åt personlig information genom att logga alla tangenttryckningar på en viss dator.

COM-kontroll

Övervakar skadliga program som manipulerar beteendet hos ett program genom att skapa en instans för kontrollerade COM-objekt.

Om brandväggsinställningar

Om Norton 360 Online-inställningar

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19134741_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/10/2011