Om inställningar för spionprogram och uppdateringar

Skyddet mot spionprogram skyddar datorn mot säkerhetsrisker som kan leda till att dina privata uppgifter sprids eller till att privatlivet kränks.

Spion- och reklamprogram utgör säkerhetsrisker för din personliga information och integritet. Spion- och reklamprogram påminner om varandra. Ibland kan de ha samma funktioner, men även om båda samlar in information om dig kan de samla in olika slags information.

Med de senaste program- och definitionsuppdateringarna skyddas datorn från skadliga program och filer. Automatisk LiveUpdate och Pulsuppdateringar hämtar de senaste virusdefinitionerna via definitionsuppdateringar och håller datorn skyddad från aktuella säkerhetshot.

Du kan använda följande inställningar i Skydd mot spionprogram och Uppdateringar:

Skydd mot spionprogram

Med alternativen för Skydd mot spionprogram kan du välja vilka riskkategorier du vill att Norton 360 Online ska hitta för Auto-Protect-sökning, manuell sökning, e-postsökning och snabbmeddelandesökning.

Uppdateringar

Norton 360 Online skyddar datorn från sårbarheter med hjälp av de senaste program- och definitionsuppdateringarna. Definitionsuppdateringar innehåller information som gör det möjligt att identifiera och varna för virus och säkerhetshot. Via Uppdateringar kan du hämta de senaste definitionerna (så kallade definitionsuppdateringar) och på så vis se till att datorn förblir skyddad mot de senaste säkerhetshoten. Du har följande alternativ:

  • Automatisk LiveUpdate

    Automatisk LiveUpdate kontrollerar automatiskt om det finns definitionsuppdateringar och programuppdateringar när datorn är ansluten till Internet.

  • Pulsuppdateringar

    Utöver de definitionsuppdateringar som Automatisk LiveUpdate laddar ner, använder Norton 360 Online s.k. streaming-teknik för att ladda ner de senaste virusdefinitionerna. Dessa nedladdningar kallas Pulsuppdateringar. Pulsuppdateringarna är lättare och snabbare och skyddar din dator från fortgående hot på webben.

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Om inställningar för virusskydd

Om Norton 360 Online-inställningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19117847_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011