Andra produkter

Om inställningar för sökning och risker

Med inställningarna för sökningar och risker kan du ange hur Norton 360 Online söker igenom datorn. Du kan konfigurera en sökning i Norton 360 Online utifrån den digitala signaturen och tillförlitlighetsnivån för filerna på datorn. Du kan definiera hur sökningen av e-postmeddelanden ska ske i Norton 360 Online och anpassa sökningen av de filer du mottar från snabbmeddelandeprogram.

Du kan använda följande inställningar för Sökningar och risker:

Datorsökning

Norton 360 Online låter dig köra olika typer av sökningar för att upptäcka och förebygga virussmitta på datorn. Sökningstyperna är snabbsökning, fullständig sökning och anpassad sökning. Du kan anger olika alternativ för Datorsökningar för att anpassa sökningarna som Norton 360 Online ska utföra på datorn. Du kan också välja att söka genom komprimerade filer och Microsoft Office-dokument.

Med alternativen för Datorgenomsökning kan du även göra inställningar för sökningar efter rootkits, andra smygobjekt, spårningscookies och okända säkerhetshot. De tillgängliga alternativen är:

 • Effektiva virusdefinitioner

  Här installerar du endast kärnuppsättningen av virusdefinitioner.

  Du kan välja Effektiva virusdefinitioner för att minska nedladdningstiden, installationstiden och minnesförbrukningen eftersom denna funktion är en underuppsättning virusdefinitioner.

 • Sök igenom komprimerade filer

  Söker igenom och reparerar filer inuti komprimerade filer.

  Om du aktiverar den här funktionen söker Norton 360 Online efter virus och andra säkerhetsrisker i komprimerade filer och tar bort de komprimerade filerna.

 • Sök automatiskt Microsoft Office

  Söker i Microsoft Office-filer när du öppnar dem.

  Om du installerar Microsoft Office 2000 (eller senare version) efter att du installerat Norton 360 Online måste du aktivera detta alternativ för att automatiskt söka igenom Microsoft Office-filer.

 • Sök igenom spökprogram och smygobjekt

  Söker efter spökprogram och andra säkerhetsrisker som kan gömma sig på datorn.

 • Genomsökning av nätverksenheter

  Söker igenom de nätverksenheter som är anslutna till din dator.

  Norton 360 Online utför en Genomsökning av nätverksenheter under Fullständig systemsökning och Anpassad sökning. Alternativet Genomsökning av nätverksenheter är aktiverat som standard. Om du inaktiverar det här alternativet så genomsöker Norton 360 Online inte nätverksenheter.

 • Heuristiskt skydd

  Genomsöker datorn för att skydda mot okända säkerhetshot

  Norton 360 Online använder heuristisk teknik för att söka efter misstänkta filegenskaper. Filegenskaperna jämförs med kända smittade filer. Om filen har tillräckligt med misstänksamma egenskaper identifierar Norton 360 Online filen som smittad.

 • Sök igenom spårningscookie-filer

  Söker efter små filer som program kan placera på din dator för att spåra dina datoraktiviteter.

 • Fullständig systemsökning

  Söker när datorn är inaktiv

  Norton 360 Online kör en fullständig systemsökning när datorn är inaktiv. När sökningen har slutförts kan du visa en sammanfattning av sökresultatet och vidta lämpliga åtgärder när du börjar använda datorn igen. Via alternativet Konfigurera kan du schemalägga en fullständig systemsökning.

 • Antal trådar vid manuell sökning

  Här väljer du antalet trådar som ska användas i Norton 360 Online för manuell sökning. Trådar är en underuppsättning processer som delar processresurserna men körs oberoende av varandra. Trådar hjälper till vid parallellkörning av program så att programmet kan köras snabbare i en miljö med flera processorer.

Sök i prestandaprofiler

Inställningarna för Sök i prestandaprofiler låter dig konfigurera hur Norton 360 Online söker baserad på den digitala signaturen och pålitlighetsnivån för filerna på datorn.

Du måste konfigurera inställningarna för Sök i prestandaprofiler innan du kör någon sökning eller innan en sökning ska köras enligt schema. Norton 360 Online söker igenom datorn enligt konfigurarionen för Sök i prestandaprofiler.

Du kan konfigurera följande inställningar för Sök i prestandaprofiler:

 • Fullständig sökning

  Konfigurera en komplett sökning av hela datorn.

 • Standardpålitlighet

  Konfigurera en sökning som undantar filer som märkts med Norton Trusted.

 • Hög pålitlighet

  Konfigurera en sökning som undantar filer som är Norton och Community Trusted och filer som har en känd digital signatur.

Skyddade portar

Inställningarna i Skyddade portar skyddar POP3- och SMTP-portar i e-postprogrammet.

Med det här alternativet kan du manuellt konfigurera POP3- och SMTP-portarna för skydd av e-post. Om din Internetleverantör har gett dig andra POP3- och SMTP-portar för ditt e-postprogram än de som är standardportar måste du göra en inställning i Norton 360 Online för att de portarna ska vara skyddade.

Virussökning av e-post

Virussökning i e-post skyddar dig från hot som skickas eller tas emot i e-postbilagor.

Du kan använda alternativen för antivirussökning av e-post för att ange hur du vill att Norton 360 Online ska agera när programmet söker igenom e-postmeddelanden. Baserat på de alternativ du väljer söker Norton 360 Online automatiskt igenom de e-postmeddelanden som du skickar eller tar emot.

Snabbmeddelandesökning

Alternativen för snabbmeddelandesökning låter dig anpassa sökningen av filer som du tar emot av snabbmeddelandeprogram.

Du kan välja ett kompatibelt snabbmeddelandeprogram som stöder mottagning av filer. Norton 360 Online söker igenom de filer som du tar emot från valda snabbmeddelandeprogrammen.

Undantag/låga risker

Med alternativ för undantag anger objekt som mappar, filer och skivenheter som du undantar från Norton 360 Online-sökningar. Sökningar, signaturer och lågriskobjekt finns bland de objekt som du kan undanta från sökning.

Med undantagsalternativen kan du också välja vilka riskkategorier du vill att Norton 360 Online ska hitta. De tillgängliga alternativen är:

 • Låga risker

  Här kan du hantera lågriskobjekt som hittas i datorn.

  Du kan ange hur du vill att Norton 360 Online ska reagera på lågriskobjekt.

 • Objekt att undanta från sökningar

  Bestäm vilka hårddiskar, mappar eller filer du vill undanta vid risksökning.

  Du kan lägga till nya undantag eller redigera de objekt som lagts till i listan över undantagna objekt. Du kan även ta bort objekt från listan över undantagna objekt.

 • Objekt att undanta från upptäckt med Auto-Protect och SONAR

  Bestäm vilka hårddiskar, mappar eller filer du vill undanta vid Auto-Protect- och SONAR-sökningar.

  Du kan lägga till nya objekt som måste undantas, eller ändra objekt som du redan har undantagit. Du kan även ta bort objekt från listan över undantagna objekt.

 • Signaturer att undanta från alla identifieringar

  Välj kända risker efter namn och ta bort ett risknamn från listan över undantagna objekt

  Du kan även visa riskpåverkan som är baserad på hur prestanda, sekretess, borttagning påverkas.

Om du undantar något från sökningarna minskar skyddsnivån, varför du endast bör göra det om det verkligen behövs.

Insight Protection

I Insight Network-sökningar används molnbaserad teknik, där de senaste virusdefinitionerna hämtas från en server på Internet. Norton 360 Online söker igenom datorn efter de senaste säkerhetshoten. Vid Insight Network-sökningen i Norton 360 Online utnyttjas både virusdefinitionerna som finns på datorn och de som finns i molnet. Med Norton 360 Online får du ett utökat skydd eftersom även de senaste definitionerna från molnet används (utöver definitionerna som finns lokalt på datorn).

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Om inställningar för virusskydd

Om Norton 360 Online-inställningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19117843_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/10/2011