Andra produkter

Organisera autostartobjekt

Starthanteraren i Norton 360 Online övervakar och visar programmen som automatiskt startar när du startar datorn. Du kan förkorta starttiden för datorn och förbättra prestanda genom att fördröja starten av en del program när du slår på datorn.

Norton 360 Online fördröjer starten av senarelagda program med fem minuter. Det första senarelagda programmet i Starthanteraren startar fem minuter efter att du startar datorn. Varje påföljande senarelagt program startar med 10 sekunders mellanrum.

Så här senarelägger du startobjekt

  1. Klicka på Datoroptimering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Kör Starthanteraren.

  2. Markera de program du vill senarelägga starten för i kolumnen Fördröj start.

  3. Klicka på Verkställ för att spara ändringarna.

  4. Klicka på Stäng.

Så här kör du senarelagda startobjekt manuellt

  1. Klicka på Datoroptimering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Kör Starthanteraren.

  2. Klicka på Kör senarelagda objekt nu i fönstret Starthanteraren.

  3. Vänta tills programmet startar och klicka sedan på Stäng i fönstret Starthanteraren.

Om Starthanteraren

Inaktivera eller aktivera Autostart-objekt

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19117382_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 06/09/2011