Om Starthanteraren

En del program är konfigurerade att starta samtidigt som du startar datorn. Antalet Autostart-objekt ökar när du installerar nya program, och därmed ökar också den tid det tar att starta din dator. Med starthanteraren kan du organisera startobjekten i datorn. För varje startprogram som visas i Starthanteraren kan du visa detaljerad information, exempelvis Community-användning och Resursanvändning. Du kan också klicka på programmets namn och visa File Insight-information. Med hjälp av denna information kan du bedöma om ett program ska aktiveras vid start eller inte.

Du kan hantera program med följande filnamnstillägg via Starthanteraren:

  • Körbara Windows-filer (.exe)

  • Windows systemfiler (.sys)

  • Biblioteksfiler för dynamiska länkar (.dll)

  • ActiveX-kontroll filer (.ocx)

Information om Community-användningen visas om följande uppfylls:

I Starthanteraren kan du visa en lista över program som ingår bland Autostart-objekten. I Starthanteraren kan du konfigurera om dessa program ska startas när datorn startas eller inte. Du kan också välja att fördröja starten av programmen och starta dem manuellt från Starthanteraren. På det här sättet kan du förbättra datorns prestanda. Du kan avaktivera ett program och mäta hur lång tid det tar nästa gång du startar datorn.

Norton 360 Online fördröjer starten av senarelagda program med fem minuter. Det första senarelagda programmet i Starthanteraren startar fem minuter efter att du startar datorn. Varje påföljande senarelagt program startar med 10 sekunders mellanrum.

När du avinstallerar Norton 360 Online, eller om det upphör att gälla, återgår de program som du lade till i Starthanteraren till respektive standardinställningar för autostart.

Ibland kan du se att vissa startprogram saknas i autostartlistan. Norton 360 Online tar bort startprogram från listan i följande fall:

  • När du inaktiverar ett program som har en inställning för autostart.

  • När du uppdaterar ett program som kan återställa alla autostartinställningar till standardvärdena.

  • När du använder ett annat program för att hantera startprogram.

  • När du redigerar registernycklarna manuellt.

Om du vill att ett program ska starta automatisk öppnar du Autostartmappen från Start menyn i Windows och lägger de önskade programmen i mappen. Mer information om hur du lägger till program i Autostartmappen i Windows kan du hitta på Microsofts webbplats för teknisk support eller i Windows onlinehjälp.

Inaktivera eller aktivera Autostart-objekt

Organisera autostartobjekt

Om System Insight

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19117365_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011