Andra produkter

Om Inställningar för nätverksproxy

En proxyserver reglerar åtkomsten till Internet och förhindrar att datorer utifrån kan komma åt ditt nätverk. Om du är i ett nätverk som använder proxysever att ansluta till Internet, kan du ange uppgifter om proxyservern till Norton 360 Online. Ange proxyserverns inställningar och autentiseringsuppgifter i fönstret Inställningar för nätverksproxy för att definiera URL för automatisk konfiguration. Norton 360 Online använder proxyinställningarna och autentiseringsinställningarna för att automatiskt ansluta till Internet när det krävs. LiveUpdate använder till exempel de angivna proxyserverinställningarna för att hämta uppdateringar. Du måste specificera proxyserveruppgifterna för att kunna köra LiveUpdate.

På vissa nätverk konfigureras Internetinställningarna automatiskt från en webbadress eller via ett skript. Om så är fallet måste du även ange webbadressen för PAC-filen (Proxy Automatic Configuration). En PAC-fil (Proxy Automatic Configuration) består av kod som informerar webbläsaren om proxyinställningarna för olika webbplatser på Internet. Den innehåller också alla ord som du vill filtrera och blockera när du är ute på Internet. Du kan också välja alternativet att låta webbläsare identifiera proxyinställningarna automatiskt. Om du vill behålla de manuella inställningarna i nätverket, måste du avaktivera alternativet Automatisk konfiguration.

Du kan ange följande inställningar i fönstret Inställningar för nätverksproxy :

Automatisk konfiguration

Ange URL eller skript för automatisk konfiguration för att hantera Internetåtkomst.

Välj mellan följande alternativ:

 • Identifiera inställningar automatiskt

  Webbläsaren upptäcker nätverksinställningarna automatiskt.

  Avmarkera alternativet om du inte vill att de manuella inställningarna för nätverksanslutningen skrivs över.

 • Använd skript för automatisk konfiguration

  Webbläsare använder URL:en för automatisk konfiguration eller skriptet för att hantera åtkomst till Internet.

  I fältet URL anger du HTTP-webbadressen eller skriptet för pac-filen (t.ex. file://c:/proxy.pac).

Proxyinställningar

Här anger du detaljerade proxyinställningar.

Markera Använd en proxyserver för HTTP-anslutningar under Proxyinställningar och gör följande:

 • Skriv in webbadressen och IP-adressen till din proxyserver i rutan Adress.

 • Skriv in portnumret till proxyservern i rutan Port.

  Du kan ange ett värde från 1 till 65535.

Autentisering

Anslut till Internet via en server som kräver autentisering.

Ange autentiseringsuppgifterna i fälten Användarnamn och Lösenord.

Konfigurera Inställningar för nätverksproxy

Hitta en dators IP-adress

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19116781_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011