Riskinformation

I fönstret Riskinformation visas vilken riskpåverkan en säkerhetsrisk har. Bland informationen finns riskens namn, typ av risk och beroenden. Om du klickar på risknamnet visas mer information om risken på webbplatsen Symantec Security Response.

På fliken Riskpåverkan anges även vilken inverkan säkerhetsrisken har på viktiga delar av datorn. Total riskpåverkan beräknas utifrån följande:

Prestanda

Mäter hur mycket säkerhetsrisken påverkar datorns prestanda.

Sekretess

Mäter i vilken omfattning säkerhetsrisken överför dina personuppgifter till fjärrsystem.

Borttagning

Mäter hur lätt det är att ta bort säkerhetsrisken från din dator

Smyg

Mäter antalet knep en säkerhetsrisk använder för att dölja sig för dig.

Du kan välja en kategori om du vill se mer information om säkerhetsriskbedömningar.

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Om fullständigt skydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1911665_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 18/04/2011