Andra produkter

Säkerhetsbegäran

Du bör aktivera funktionen för att försäkra dig om att datorn är skyddad.

Det här fönstret visas när du försöker inaktivera någon av följande funktioner:

  • Auto-Protect

    Auto-Protect läses in i minnet när Windows startas och skyddar datorn kontinuerligt medan du arbetar. Funktionen blockerar program som identifieras som hot redan innan de installeras på din dator. Symantec rekommenderar att Auto-Protect alltid ska vara aktiverat för att hindra virus från att smitta datorn. Auto-Protect körs i bakgrunden och utan att störa ditt arbete.

    Om du slår av Auto-Protect inaktiveras virusskyddet, SONAR-skyddet och Download Intelligence automatiskt.

  • E-postskydd

    E-postskyddet skyddar dig mot hot som skickas eller tas emot i e-postbilagor. Genomsökning av inkommande e-postmeddelanden skyddar datorn mot virus som andra personer skickar till dig. Genomsökning av utgående e-postmeddelanden förhindrar att du oavsiktligt skickar virus eller maskar till andra. Norton 360 Online skyddar datorn mot hot du kan få och skicka via e-postbilagor.

    Om du slår av E-postskydd inaktiveras virussökning i e-post och Norton AntiSpam automatiskt.

Du kan dock avaktivera en funktion tillfälligt och ange hur länge den ska vara avaktiverad. När inaktiveringsperioden är slut, startas funktionen automatiskt om. Du kan när som helst åsidosätta inställningarna och aktivera funktionen i fönstret Inställningar.

Om fullständigt skydd

Om inställningar för automatiskt skydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1911628_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/10/2011