Andra produkter

Upptäckta hot

I fönstret Upptäckta hot visas information om de virus som upptäckts i datorn.

Fönstret innehåller också information om säkerhetsrisker, t.ex. spion- och reklamprogram.

I fönstret Upptäckta hot ges följande information:

Titel

Visar vad risken kallas och riskens aktuella status.

Klicka på risknamnet för att visa mer information om risken. Informationen om risken visas i fönstret File Insight.

Risk

Visar risknivån (hög, medel eller låg).

Status

Visar riskens aktuella status.

Åtgärd

Visar vilken åtgärd du kan vidta mot risken.

Välj den åtgärd som du vill vidta och klicka sedan på Kör. Rekommenderade åtgärder är markerade med en asterisk (*).

Du kan välja ett alternativ i listrutan Åtgärd för att se den identifierade risken. Du har följande alternativ:

Reparera

Upphäver risken.

Åtgärda manuellt

Åtgärda risken med ett manuellt korrigeringsverktyg.

Om du löser ett hot manuellt väljer du alternativet Sök igen för att ta bort hotinformationen från fönstret Säkerhetshistorik.

Ignorera

Den upptäckta risken ignoreras.

Norton 360 Online inkluderar risken i framtida sökningar. Detta alternativ är endast tillgängligt första gången ett lågriskobjekt upptäcks.

Alternativet är endast tillgängligt så länge du inte ändrar standardinställningarna för Låga risker under Datorsökning i fönstret Inställningar.

Undanta

Risken läggs till i listan för risker som ska undantas i framtida sökningar.

Hjälp

Tar dig till Symantec Security Responses webbsida för instruktioner om manuell borttagning eller annan information om risken.

Sök igen

Söker igen för att säkerställa att risken är borta från datorn.

Du kan välja mellan följande alternativ:

Exportera resultat

Sparar sökinformationen på önskad plats på datorn.

Norton 360 Online sparar översikten över sökresultaten i ett av följande filformat:

  • .txt

  • .xml

  • .html

Tillämpa alla

Tillämpar den valda åtgärden på alla risker som visas i fönstret Upptäckta hot.

Du kan inte använda det här alternativet om den valda åtgärden är Hjälp eller Åtgärda manuellt.

Avsluta

Stänger fönstret.

Norton 360 Online påminner dig om att åtgärda de hot som upptäcktes under sökningen innan du stänger fönstret.

Resultatsammanfattning

Öppnar fönstret Resultatsammanfattning.

I sammanfattningen ser hur många filer som genomsökts, hur många risker som upptäckts och hur många risker som åtgärdats. Det här alternativet kan väljas endast om alla upptäckta hot åtgärdats.

Du kan också återställa filer från karantän via länken Säkerhetshistorik. Du kan använda länken klicka här som visas längst ned för att gå till webbplatsen Norton Rescue Tools och åtgärda de olösta hoten.

Om att åtgärda problem som upptäcks vid en sökning

Om Datorsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1911063_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/09/2011