Andra produkter

Resultatsammanfattning

I fönstret Resultatsammanfattning visas resultaten från den senaste virussökningen. I sammanfattningen ser hur många filer som genomsökts, hur många risker som upptäckts och hur många risker som åtgärdats.

Om den senaste sökningen var en Snabbsökning visas resultatet av snabbgenomsökningen av datorns områden. Virus, spionprogram och andra risker angriper ofta dessa områden.

Om den senaste sökningen var en Fullständig systemsökning visas resultatet av en fullständig genomsökning av hela datorn.

I fönstret Resultatsammanfattning visas följande:

Totalt antal genomsökta objekt

Visar hur många filer, MBR (huvudstartblock) eller block som har genomsökts.

Du kan klicka på rullgardinspilen för att visa följande uppgifter:

  • De områden i datorn som Norton 360 Online genomsökt, och antalet filer som genomsökts inom dessa områden

  • Antalet filer på datorn med statusen Norton Trusted.

  • Det antal filer som undantas från genomsökningen. Dessa filer har redan sökts igenom och är oförändrade sedan den senaste genomsökningen.

Totalt antal upptäckta säkerhetsrisker

Visar hur många virus, spionprogram och andra risker som har identifierats.

Du kan klicka på listrutans pil för att se antalet risker som upptäckts under varje risktyp.

Antal åtgärdade säkerhetsrisker

Visar hur många objekt som reparerades, om så har skett.

Du kan klicka på listrutans pil för att se antalet risker som åtgärdats under varje risktyp.

Totalt antal säkerhetsrisker som måste åtgärdas

Visar hur många risker som inte klarats upp.

Klicka på länken för att visa mer information om dessa objekt i fönstret Upptäckta hot.

Du måste kanske starta om datorn när virussökningen är klar. Om Norton 360 Online uppmanar dig att starta om datorn bör du stänga meddelandet, spara alla öppna filer och sedan starta om datorn.

Du kan välja mellan följande alternativ:

Exportera resultat

Sparar sökinformationen på önskad plats på datorn.

Norton 360 Online sparar översikten över sökresultaten i ett av följande filformat:

  • .txt

  • .xml

  • .html

Avsluta

Stänger fönstret.

Norton 360 Online påminner dig om att åtgärda de hot som upptäcktes under sökningen innan du stänger fönstret.

Du kan använda länken klicka här som visas i fönstret Resultatsammanfattning för att gå till webbplatsen Norton Rescue Tools och åtgärda de olösta hoten.

Köra en snabbsökning

Köra en fullständig systemsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1911055_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/09/2011