Andra produkter

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Din produkt innehåller många lösningar och funktioner som hanterar virus och andra säkerhetsrisker som upptäcks.

När Norton 360 Online upptäcker en säkerhetsrisk på din dator måste du vidta lämpliga åtgärder. Norton 360 Online visar ett meddelande när en säkerhetsrisk upptäcks. Du kan se information om risken i fönstret som visas och du kan välja hur Norton 360 Online ska hantera den.

Säkerhetsrisken tas som standard bort från datorn och filen sätts i karantän. Du kan emellertid återställa filen från karantänen till dess ursprungliga plats och undanta den från kommande sökningar.

Du ska bara utesluta program från Norton 360 Online-sökningar om du är helt säker på att programmet är pålitligt. Om exempelvis ett annat program är beroende av ett säkerhetsriskprogram för att fungera så kan du välja att behålla programmet på datorn.

I vissa fall måste du själv ingripa manuellt för att hantera en upptäckt säkerhetsrisk. Du kan gå till webbsidan Symantec Security Response och läsa anvisningarna för manuell borttagning.

I vissa fall kanske inte Norton 360 Online identifierar ett objekt som ett säkerhetshot, men du misstänker ändå att objektet är smittat. I sådana fall kan du använda det här alternativet för att skicka objektet till Symantec för närmare analys.

Dessutom innehåller din produkt också lösningar för säkerhetsrisker som spion- och reklamprogram.

Om att upptäcka virus, spionprogram och andra risker

Om att åtgärda problem som upptäcks vid en sökning

Om åtgärder när Norton 360 Online inte kan reparera en fil

Skicka in objekt manuellt till Symantec

Om Norton Bootable Recovery Tool

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1910999_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/09/2011