Andra produkter

Redigera en schemalagd sökning

Du kan ändra schemat för alla schemalagda anpassade sökningar, snabbsökningar och fullständiga systemsökningar i fönstret Sökningar.

Så här redigerar du en schemalagd sökning från dialogrutan Sökningar i Norton 360 Online

  1. Klicka på Datorsäkerhet i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Kör sökningar.

  2. Klicka på Anpassad sökning under Datorsökning i fönstret Sökningar.

  3. Klicka på Kör.

  4. I kolumnen Redigera genomsökning i fönstret Sökningar klickar du på redigeringsikonen bredvid den anpassade genomsökning som du vill ändra på.

  5. Öppna fliken Sökningsschema i fönstret Redigera genomsökning och ändra schemat.

    När du markerar ett alternativ visas i många fall ytterligare alternativ som du kan använda för att finjustera schemat. Ange ytterligare alternativ enligt önskemål.

  6. Klicka på OK.

Schemalägga en sökning

Schemalägga en fullständig systemsökning

Om schemaläggning av sökningar

Om Datorsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1910946_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011