Andra produkter

Schemalägga en sökning

Du kan schemalägga en anpassad virussökning precis som du vill. När du väljer hur ofta virussökningen ska köras (varje dag, vecka eller månad) visas ytterligare alternativ. Du kan till exempel ställa in att en sökning ska göras varje månad och sedan ställa in att den ska göras under flera dagar istället.

Förutom de anpassade sökningarna som du skapar kan du även schemalägga den fullständiga systemsökningen och snabbsökningen.

Dessutom kan du ställa in att en genomsökning ska köras under ett visst tidsintervall (timmar eller dagar). Du kan skapa en anpassad sökning i fönstret Sökningar.

Du kan välja flera olika datum när du schemalägger en månadssökning i Norton 360 Online.

Så här schemalägger du en anpassad sökning

 1. Klicka på Datorsäkerhet i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Kör sökningar.

 2. Klicka på Anpassad sökning under Datorsökning i fönstret Sökningar.

 3. Klicka på Kör.

 4. I kolumnen Redigera genomsökning i fönstret Sökningar klickar du på redigeringsikonen bredvid den anpassade genomsökning som du vill schemalägga.

 5. Öppna fliken Sökningsschema i fönstret Redigera genomsökning och gör något av följande:

  • Om du inte vill köra sökningen vid något visst tillfälle, men vill spara sökalternativen och sökobjekten, väljer du Schemalägg inte den här sökningen.

  • Om du vill att genomsökningen ska göras inom vissa tidsintervaller väljer du Kör inom visst tidsintervall.

  • Om du vill att genomsökningen ska göras vid en viss tidpunkt varje dag väljer du Varje dag.

  • Om du vill att genomsökningen ska göras på en viss veckodag väljer du Varje vecka.

  • Om du vill att genomsökningen ska göras på en viss dag i månaden väljer du Varje månad.

  När du markerar ett alternativ visas ytterligare alternativ som du kan använda för att finjustera schemat. Ange ytterligare alternativ enligt önskemål.

 6. Under Kör genomsökningen gör du följande:

  • Om du vill att genomsökningen ska göras endast när datorn är inaktiv markerar du Kör endast när datorn inte används.

  • Om du vill att genomsökningen ska göras endast när datorn är ansluten till extern strömkälla markerar du Endast vid nätanslutning.

  • Om du inte vill att datorn ska gå in i så kallat vilo- eller vänteläge markerar du Förhindra vänteläge.

 7. Välj vilket läge datorn ska försättas i när sökningen har slutförts under Efter slutförd sökning:. Följande alternativ finns:

  • Fortsätta att vara på

  • Stängas av

  • Försättas i strömsparläge

  • Försättas i viloläge

 8. Klicka på OK.

Skapa en anpassad sökning

Redigera en schemalagd sökning

Schemalägga en fullständig systemsökning

Om schemaläggning av sökningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1910914_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011