Andra produkter

Om schemaläggning av sökningar

Norton 360 Online känner automatiskt av när datorn är inaktiv och kör då en fullständig systemsökning. Du kan dock schemalägga en fullständig systemsökning enligt dina inställningar. Du kan även schemalägga en snabbsökning och anpassade virussökningar som du själv skapar.

Du kan schemalägga sökningar som sedan körs automatiskt på angivna tider eller med jämna mellanrum. Om den schemalagda genomsökningen startar när du använder datorn så kan du köra den i bakgrunden och fortsätta att arbeta. Du kan schemalägga den fullständiga systemsökningen, snabbsökningen och de anpassade virussökningarna. Du kan däremot inte schemalägga enhets- mapps- och filgenomsökningar.

Du kan även konfigurera Norton 360 Online så att datorn försätts i strömsparläge eller viloläge automatiskt när den schemalagda sökningen har slutförts.

Schemalägga en sökning

Redigera en schemalagd sökning

Schemalägga en fullständig systemsökning

Schemalägga en snabbsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1910908_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/09/2011