Köra en anpassad sökning

När du kör en anpassad sökning behöver du inte ange på nytt vad som ska sökas igenom.

Du kan köra en anpassad sökning från fönstret Sökningar.

Så här kör du en anpassad sökning

 1. Klicka på Datorsäkerhet i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Kör sökningar.

 2. Klicka på Anpassad sökning under Datorsökning i fönstret Sökningar.

 3. Klicka på Kör.

 4. I fönstret Sökningar klickar du på Kör bredvid den anpassade sökning du vill genomföra.

  Så här stoppar du en anpassad systemsökning:

  Paus

  Stoppar en anpassad sökning tillfälligt.

  Klicka på Fortsätt för att fortsätta sökningen.

  Stoppa

  Avslutar en anpassad sökning.

  Bekräfta genom att klicka på Ja.

 5. Gör något av följande i fönstret Resultatsammanfattning :

  • Om inga åtgärder behöver vidtas klickar du på Slutför.

  • Om några objekt behöver åtgärdas kan du få en överblick över riskerna i fönstret Upptäckta hot.

Om anpassade sökningar

Om fönstret Resultatsammanfattning

Om fönstret Upptäckta hot

Om Datorsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1910881_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 23/08/2011