Andra produkter

Om anpassade sökningar

Du kan skapa en anpassad sökning för segment som du regelbundet söker igenom. På så sätt kan du söka igenom segmenten ofta och slipper ange dem varje gång. Du kan även ställa in att den anpassade sökningen ska köras automatiskt på angivna tider eller med jämna mellanrum. Du kan schemalägga genomsökningarna så att det passar dig. Om den schemalagda genomsökningen startar när du använder datorn så kan du köra den i bakgrunden och fortsätta att arbeta.

Du kan ta bort genomsökningen när den inte längre behövs. Om du till exempel arbetar i ett projekt där du ofta byter filer med andra vill du kanske skapa en mapp dit du kopierar filerna och söker igenom dem innan du använder dem. När projektet är klart kan du ta bort den anpassade sökningen för mappen.

Skapa en anpassad sökning

Redigera en anpassad sökning

Köra en anpassad sökning

Om Datorsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1910846_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 13/03/2011