Om att åtgärda problem som upptäcks vid en sökning

När en genomsökning är färdig visas en sammanfattning av resultatet i fönstret Resultatsammanfattning. I fönstret Upptäckta hot kan du lösa eventuella problem som inte löstes automatiskt under genomsökningen.

Du kan använda listrutan Visa som finns i fönstret Säkerhetshistorik för att hantera alla objekt som inte hanteras automatiskt under sökningen. Området Rekommendera åtgärd i fönstret Säkerhetshistorik visar vilken åtgärd du bör vidta för att lösa säkerhetshotet.

Om du har kört en fullständig systemsökning visas fönstret Sökningar i Norton 360 Online i slutet av sökningen. I fönstret Sökningar visas varje aktivitet och status för sökresultaten.

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Var den här informationen användbar?

DOCID: v1910843_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/09/2011