Andra produkter

Om att åtgärda problem som upptäcks vid en sökning

När en genomsökning är färdig visas en sammanfattning av resultatet i fönstret Resultatsammanfattning. I fönstret Upptäckta hot kan du lösa eventuella problem som inte löstes automatiskt under genomsökningen.

Du kan använda listrutan Visa som finns i fönstret Säkerhetshistorik för att hantera alla objekt som inte hanteras automatiskt under sökningen. Området Rekommendera åtgärd i fönstret Säkerhetshistorik visar vilken åtgärd du bör vidta för att lösa säkerhetshotet.

Om du har kört en fullständig systemsökning visas fönstret Sökningar i Norton 360 Online i slutet av sökningen. I fönstret Sökningar visas varje aktivitet och status för sökresultaten.

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1910843_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/09/2011