Andra produkter

Om sökning i Norton 360 Online

Norton 360 Online-sökningar skyddar din dator från alla typer av virus och okända hot med hjälp av de senaste virusdefinitionerna. Alla Internet-aktiviteter på din dator genomsöks också för att skydda datorn från hot på Internet som utnyttjar sårbarheter i programvaran.

Norton 360 Online utför automatiskt olika typer av sökningar för att skydda din dator från de senaste hoten. Du kan också utföra olika typer av sökningar manuellt för att skydda datorn.

Du kan också köra följande typer av sökningar i Norton 360 Online:

Datorsökning

Datorsökning använder de senaste virusdefinitionerna som är tillgängliga lokalt på datorn.

Om du misstänker att datorn är smittad kan du köra tre typer av datorsökningar manuellt och stoppa virusinfektioner på datorn. De tre typerna av sökning som är tillgängliga under Datorsökning är Snabbsökning, Fullständig systemsökning och Anpassad sökning.

Insight Network-sökning

Insight Network-sökning använder de virusdefinitioner som finns på datorn och de som finns i molnet. Insight Network-sökning identifierar filer som är misstänkta eller sårbara på din dator genom att identifiera hot baserat på säkerhetsomdömen. Innan du kan utföra en Insight Network-sökning måste Insight Protection vara aktiverat. Alternativet Insight Protection är aktiverat som standard.

Alternativet Insight Protection finns på fliken Sökningar och risker i inställningsfönstret Antivirus.

Säkerhetsomdömessökning

Säkerhetsomdömessökning visar information om säkerhetsomdömena för filerna på din dator. Du kan visa information om säkerhetsomdömen som exempelvis pålitlighetsnivå, användningsnivå, stabilitetsbedömning och resursanvändning. Säkerhetsomdömessökning visar detaljerad information om säkerhetsomdömen för godkända filer och antalet skadliga filer som har identifierats eller tagits bort.

Säkerhetsomdömessökning utför också Datorsökning och Insight Network-sökning internt för att identifiera hoten. De olika typerna av sökning som är tillgängliga under Säkerhetsomdömessökning är Snabbsökning, Fullständig systemsökning och Anpassad sökning.

Norton 360 Online Säkerhetsomdömessökning är bara tillämpligt på körbara filer och installationsfiler.

Sök igenom Facebook-loggen

Med Sök igenom Facebook-loggen kan du söka igenom länkar och webbadresser som finns i din Facebook-profil.

När du klickar på alternativet Sök igenom Facebook loggen öppnas Facebooks inloggningssida. När du har loggat in på din Facebook-profil blir du ombedd av Norton Safe Web att bevilja åtkomst till din Facebook-logg. Det gör du med hjälp av alternativet för att bevilja behörighet för åtkomst till dina aktiviteter som finns på Facebooks webbsida. Följ sedan anvisningarna på skärmen. När du har beviljat behörighet söker Norton Safe Web igenom alla länkar i din Facebook-logg varje gång du använder alternativet Sök igenom Facebook-loggen. Därefter visas säkerhetsstatus för de genomsökta webbadresserna.

Med Norton 360 Online skyddar du datorn genom en automatisk körning av Fullständig systemsökning när datorn är inaktiv.

Om Datorsökning

Om Insight Network-sökning

Om säkerhetsomdömessökningar

Om Sök igenom Facebook-loggen

Om Norton Bootable Recovery Tool

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1910793_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/09/2011