Andra produkter

Säkerhetsvarning

När en säkerhetsrisk upptäcks visas ett varningsmeddelande. Du kan tillåta, blockera eller manuellt skapa en brandväggsregel för säkerhetsrisken. Norton 360 Online anger det bästa alternativet för hantering av en säkerhetsrisk som rekommenderat.

Följande alternativ visas i listrutan Vad vill du göra :

Tillåt den här instansen

Tillåter alla åtkomstförsök av det här programmet tills du stänger programmet

Norton 360 Online skapar dock ingen brandväggsregel för detta program.

Tillåt alltid

Tillåt alltid alla anslutningsförsök från programmet

Om du väljer det här alternativet skapar Norton 360 Online en programregel som alltid tillåter åtkomstförsök från det här programmet.

Blockera den här instansen

Blockerar alla åtkomstförsök av det här programmet tills du stänger programmet

Norton 360 Online skapar dock ingen brandväggsregel för detta program.

Blockera alltid

Blockera alltid alla anslutningsförsök från programmet

Om du väljer det här alternativet skapar Norton 360 Online en programregel som alltid blockerar åtkomstförsök från det här programmet.

Skapa en brandväggsregel manuellt

Låter dig skapa en brandväggsregel manuellt för att kontrollera åtkomstförsök från det här programmet

Om brandväggsregler

Om Programregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v16554120_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 13/02/2011