Andra produkter

Konfigurera Klientintegrering

Fliken Klientintegrering innehåller en lista över de e-postprogram, eller klienter, som stöds och som du har installerade på datorn, samt de adressböcker som är kopplade till dem. När du väljer ett e-postprogram, lägger Norton 360 Online till en Norton AntiSpam -listruta eller några nya alternativ till verktygsfältet i e-postprogram. Använd Norton AntiSpam -listrutan och de nya alternativen för att klassificera e-postmeddelanden som skräppost eller legitim e-post. Dessa alternativ kan även användas för att tömma skräppostmappen eller öppna fönstret Inställningar i vilket du kan konfigurera inställningarna för Norton AntiSpam. Om det inte finns en skräppostmapp i ditt e-postprogram skapas en Norton AntiSpam-mapp. Du kan använda mappen Norton AntiSpam för att sortera och lagra skräppostmeddelanden. Finns det däremot en Norton AntiSpam-mapp i ditt e-postprogram från en tidigare version av Norton 360 Online använder Norton AntiSpam den mappen istället för skräppostmappen.

Följande e-postklienter stöder inte klientintegrering:

 • Outlook 2010 64-bitars

 • Thunderbird

 • Windows Mail

När du klassificerar ett e-postmeddelande som skräppost eller godkänner det, kan du skicka det felklassificerade meddelandet som feedback till Symantec. Om du vill skicka feedback om felaktigt klassificerad e-post till Symantec för vidare analys klickar du på Feedback.

Du kan även importera e-postprogrammets adresslista till listan över tillåtna eller listan över blockerade i Norton AntiSpam. En gång om dagen när datorn är inaktiv lägger Norton AntiSpam automatiskt till nya adresser från e-postprogrammets adresslista. Du kan även importera adresser manuellt med Importera i fönstret Tillåtna adresser.

När du öppnar e-postprogrammet visas välkomstskärmen. Om du inte vill att välkomstskärmen ska visas i framtiden markerar du Visa inte igen innan du klickar på Stäng. Norton 360 Online meddelar när integreringen är klar mellan Norton AntiSpam och e-postprogrammet.

Norton AntiSpam importerar också automatiskt adresslistor från e-postprogram som stöds under den inledande integreringen. På så sätt är din lista över tillåtna och blockerade avsändare alltid uppdaterad med uppgifter från din adressbok. När Norton AntiSpam importerar adresserna från din adressbok i Outlook eller Windows så importeras också de adresser som finns i listorna över säkra respektive blockerade avsändare.

Norton 360 Online stöder integrering av Norton AntiSpam i följande program:

 • Microsoft Outlook 2002/2003/2007/2010

 • Outlook Express 6.0 eller senare

  Norton 360 Online stöder endast 32-bitarsversionen av Microsoft Outlook 2010.

När integreringen är klar startas Outlook Express om automatiskt.

Så här konfigurerar du klientintegrering

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Skydd mot skräppost under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. På fliken Klientintegrering kan du bestämma vilka program som ska integreras med Norton AntiSpam.

 4. Markera en eller flera adressböcker som du vill importera automatiskt till listan över tillåtna adresser.

 5. Spara ändringarna genom att klicka på Verkställ.

Om inställningar i Norton AntiSpam

Om Norton AntiSpam

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1608238_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/09/2011