Andra produkter

Exportera och importera information i säkerhetshistoriken

Händelser i säkerhetshistoriken kan exporteras till en fil. Du kan exportera och spara händelserna i säkerhetshistoriken så att du kan titta på dem när du vill.

Du kan till exempel analysera säkerhetshändelser som inträffade en viss dag. Använd i sådana fall Snabbsökning för att få en lista med de objekt som har med en viss säkerhetsrisk att göra. Du kan sedan använda alternativet Export för att spara listan i Säkerhetshistorikloggen. Du kan senare importera loggfiler och analysera informationen.

Säkerhetshistorik lagrar informationen i en separat fil. När filstorleken når den maximalt tillåtna storleken skrivs information om nya händelser över information om äldre händelser. Du kan exportera loggar med jämna mellanrum för att behålla all information om Säkerhetshistorik.

Du kan spara loggfiler i en av följande filformat:

 • Loggfiler för Säkerhetshistorik (*.mcf)

  Filformatet .mcf är formatet för loggfilerna i Säkerhetshistorik och tillhör Symantec.

  Om du använder det här filtypsalternativet kan du endast öppna filen i fönstret Säkerhetshistorik.

 • Textfiler (.txt)

  Data som sparas i ett kommaavgränsat textformat.

  Om du använder det här filtypsalternativet kan du öppna och visa filen externt utan att använda Säkerhetshistorik.

Du kan endast importera loggfiler som har filnamnstillägget mcf. Om du importerar en loggfil visas den exporterade listan med säkerhetshistorik i loggfilen. Den aktuella listan över säkerhetshändelser byts ut. Du kan välja ett alternativ i listrutan Visa om du vill få specifik information som sparats i loggfilen. Om du vill återgå till den aktuella säkerhetshistoriklistan klickar du på länken Stäng fil: filnamn.mcf.

Så här exporterar du uppgifter från säkerhetshistoriken

 1. Klicka på Uppgifter i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Kontrollera säkerhetshistorik under Allmänna uppgifter i fönstret Uppgifter.

 3. Välj ett alternativ i listrutan Visa som finns i fönstret Säkerhetshistorik.

 4. Klicka på Exportera.

 5. I dialogrutan Spara som bläddrar du till en plats och anger filnamnet.

  Standardfilnamnet är det kategorinamn som visas i listrutan Visa. Du kan även ge filen ett eget namn.

 6. I rutan Spara som typ väljer du i vilket format du vill spara loggfilen.

 7. Klicka på Spara.

Så här importerar du information om Säkerhetshistorik

 1. Klicka på Uppgifter i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Kontrollera säkerhetshistorik under Allmänna uppgifter i fönstret Uppgifter.

 3. Klicka på Importera i fönstret Säkerhetshistorik.

 4. I dialogrutan Öppna som visas bläddrar du till mappen med filen du vill importera.

 5. Markera .mcf-filen och klicka på Öppna.

  Du kan endast öppna loggfiler i .mcf-format i fönstret Säkerhetshistorik. Du kan öppna och visa loggfiler för txt-filer externt utan att använda Säkerhetshistorik.

  I importläget kan du inte ändra i informationen. Du kan t.ex. inte rensa loggar. Du kan öppna den aktuella säkerhetshistoriklistan igen genom att stänga filen.

Om Säkerhetshistorik

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15967289_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 21/03/2011