Andra produkter

AutoBlock mot intrång

När en attack upptäcks, blockerar Norton 360 Online anslutningen automatiskt för att säkra din dator. Om angrepp från samma dator fortsätter aktiveras AutoBlock mot intrång för att blockera den datorn. AutoBlock mot intrång blockerar all trafik mellan datorn och den angripna datorn för en begränsad tid.

Med alternativen i fönstret AutoBlock mot intrång kan du aktivera eller avaktivera AutoBlock mot intrång för ett visst tidsintervall. Här kan du också granska, ta bort blockeringar eller helt förhindra att de blockerade datorerna får tillgång till din dator. De tillgängliga alternativen är:

AutoBlock

Här kan du aktivera eller avaktivera AutoBlock mot intrång

Du kan ange ett tidsintervall då du vill att Norton 360 Online ska blockera anslutningarna från angripande datorer.

Datorer som för tillfället blockeras av AutoBlock

Anger IP-adresser för automatiskt blockerade datorer och vilka åtgärder som vidtas med dem

Avblockera

Du kan blockera en dator som AutoBlock mot intrång har blockerat

Begränsa

Du kan begränsa en dator som AutoBlock mot intrång har blockerat

När du begränsar en dator blockerar Norton 360 Online permanent trafik mellan din dator och datorn som du begränsat. Du kan ändra pålitlighetsnivån i fönstret Karta över nätverkssäkerhet.

Inaktivera eller aktivera AutoBlock

Avblockera AutoBlockerade datorer

Permanent blockera en dator som blockerats med AutoBlock

Om Intrångsskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15911753_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 10/02/2011