Andra produkter

Virussökning i e-post

Virussökning i e-post skyddar dig från hot som skickas eller tas emot i e-postbilagor. I fönstret Virussökning i e-post anger du hur Norton 360 Online ska söka i e-postmeddelanden. Baserat på de alternativ du väljer söker Norton 360 Online automatiskt igenom de e-postmeddelanden som du skickar eller tar emot.

Norton 360 Online stöder alla e-postprogram som använder kommunikationsprotokollen POP3 eller SMTP.

Norton 360 Online söker igenom e-post genom att övervaka de kommunikationsportar som används för e-post och fånga upp e-postöverföringar. När inkommande e-postmeddelande har sökts igenom skickas de vidare till e-postprogrammet. Om du laddar ner ett e-postmeddelande med en stor bilaga kan det hända att e-postprogrammet inte tar emot en överföring under några minuter. Det kan leda till att ditt e-postprograms tidsgräns överskrids. Om du slår på skydd mot avbrott bekräftar Norton 360 Online anslutningen regelbundet och förhindrar avbrott.

Tidsgränsskyddet lägger en dold text överst i e-postmeddelandena. E-postprogrammet bör ta bort texten.

Välj följande alternativ i fönstret Virussökning i e-post :

Vad som ska sökas igenom

Använd följande alternativ för att bestämma vad som ska sökas igenom:

 • Virussök inkommande e-postmeddelanden

  Söker automatiskt igenom mottagna e-postmeddelandens bilagor efter hot.

 • Virussök utgående e-postmeddelanden

  Söker automatiskt igenom skickade e-postmeddelandens bilagor efter hot.

Så här ökar du skyddet

Använd följande alternativ om du vill höja skyddsnivån för e-postsökningen:

 • Sök efter misstänkta maskar i utgående meddelanden

  Aktiverar sökning för att upptäcka misstänkta maskar i dina utgående e-postmeddelanden och varna dig om ett hot upptäcks.

 • Åtgärd när ett utgående hot hittas.

  Om Norton 360 Online upptäcker ett hot i ett utgående e-postmeddelande, har du följande alternativ:

  • Automatiskt borttagning [rekommenderas]

   Ger dig bäst skydd genom att automatiskt ta bort misstänkta e-postmaskar från datorn utan att fråga dig.

  • Fråga vad om ska göras

   Ger dig mest kontroll när en misstänkt e-postmask upptäcks. Du väljer vad som ska göras vid varje fas av risksvarsprocessen. Ett sammanfattningsfönster visas med detaljer över alla åtgärder som vidtogs

Åtgärder vid genomsökning av e-postmeddelanden

Du kan använda följande alternativ:

 • Skydda mot timeout

  Gör så att e-postklienten inte visar tidsgränsfel när Norton 360 Online söker igenom stora bilagor

 • Visa förloppsindikator

  Visar ett förloppsfönster medan Norton 360 Online söker igenom dina utgående e-postmeddelanden

Om Norton AntiSpam

Om inställningar för sökning och risker

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15911615_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 19/10/2011