Andra produkter

Redigera en anpassad sökning

Du kan redigera en anpassad sökning som du har skapat. Du kan ta med ytterligare filer eller mappar i sökningen eller ta bort filer och mappar som du inte vill söka igenom. Du kan även byta namn på sökningen.

Du kan anpassa en sökning i fönstret Sökningar.

Så här redigerar du en anpassad sökning

  1. Klicka på Datorsäkerhet i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Kör sökningar.

  2. Klicka på Anpassad sökning under Datorsökning i fönstret Sökningar.

  3. Klicka på Kör.

  4. I kolumnen Redigera genomsökning i fönstret Sökningar klickar du på redigeringsikonen bredvid den anpassade genomsökning som du vill ändra på.

  5. I fönstret Redigera genomsökning går du till fliken Genomsökningsobjekt och markerar de objekt som du vill genomsöka. Välja sökobjekt

  6. På fliken Sökningsschema ställer du in hur ofta och vid vilken tid du vill att sökningarna ska utföras. Schemalägga en sökning

  7. På fliken Genomsökningsalternativ ställer du genomsökningsalternativen som du vill ha dem. Konfigurera sökalternativen

  8. Klicka på OK.

Om anpassade sökningar

Skapa en anpassad sökning

Om Datorsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15672377_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011