Andra produkter

Skydd mot spionprogram

Med alternativen i fönstret Skydd mot spionprogram kan du välja vilka riskkategorier som Norton 360 Online ska upptäcka vid Auto-Protect, manuell sökning, e-postsökning och snabbmeddelandesökning. Markera alla alternativ i fönstret Skydd mot spionprogram för att få maximalt skydd.

Följande tabell visar vilka kategorier säkerhetsrisker som Skydd mot spionprogram ska upptäcka:

Säkerhetsrisk

Program som kan utgöra en säkerhetsrisk för din dator.

Hackverktyg

Hackare använder dessa program för att skaffa sig otillåten åtkomst till din dator. En typ av hackverktyg är tangentloggningsprogram som spårar och registrerar dina enskilda tangenttryckningar och kan skicka tillbaka informationen till hackaren.

Spionprogram

Program som kan genomsöka system eller övervaka aktiviteter och skicka denna information till andra datorer eller platser på Internet.

Spårningsprogram

Program som loggar systemaktiviteter, samlar in systeminformation eller registrerar användarens vanor och skickar informationen vidare till tredje parts organisationer. Informationen som inhämtas av sådana program är inte konfidentiell eller personligt identifierbar. Spårningsprogram installeras med användarens godkännande och kan också paketerat som delar av andra program som användaren installerar.

Uppringningsprogram

Program som använder en dator eller modem för att ringa upp ett betalnummer eller en webbplats, oftast för ta in avgifter.

Fjärråtkomst

Program som gör att en annan dator kan komma åt din dator via Internet för att komma över information, eller angripa eller ändra datorn.

Annonsprogram

Program som möjliggör visning av reklam antingen i egna fönster eller via något annat programs gränssnitt.

Skämtprogram

Program som ändrar eller avbryter din dators normala beteende.

Säkerhetsutvärderingsverktyg

Program som i allmänhet används för att utföra administrativa uppgifter lokalt på din dator. De kan emellertid också användas av obehöriga för att få tillgång till din dator eller sätta den ur spel.

Missvisande program

Program som rapporterar falsk eller avsevärt missledande information om förekomst av säkerhetsrisker, hot eller systemproblem på måldatorn.

Föräldrakontroll

Program som övervakar innehållet på webbplatser, i chattrum, i snabbmeddelanden eller e-post.

Om att hålla datorn säker

Om inställningar för spionprogram och uppdateringar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15656607_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011