Andra produkter

Norton-uppgifter

I fönstret Norton-uppgifter kan du se och följa alla Norton-specifika bakgrundsuppgifter som Norton 360 Online kör när datorn inte används. Du kan bland annat se följande information:

Norton-uppgifter

Visar en Norton-specifik process som körs i bakgrunden.

Med ikonen som visas före namnet på ett bakgrundsjobb kan du starta eller avbryta en bakgrundsuppgift. Du kan starta och stoppa ett bakgrundsjobb när som helst.

Senast körd

Visar tidsstämpeln för en Norton-specifik process.

Du kan visa detaljer, t.ex. det datum och den tidpunkt då bakgrundsjobbet kördes senast. Med denna information kan du välja att starta en bakgrundsuppgift eller låta Norton 360 Online köra uppgiften vid inaktivitet.

Varaktighet

Visar hur länge en Norton-specifik process varade när den senast kördes.

Här ser du hur länge bakgrundsjobb kördes senast. Med denna information kan du avgöra hur lång tid det tar för en bakgrundsuppgift att slutföras om du startar den.

Kördes vid inaktivitet

Visar om en Norton-specifik process kördes när datorn var inaktiv.

Med denna information kan du avgöra om en uppgift redan har körts under inaktivitet eller om du ska köra den.

Status

Visar status för en Norton-specifik process.

Här ser du om uppgiften slutfördes eller inte.

Strömkälla

Visar vilken strömkälla som används för att utföra Norton-uppgifter när datorn är i strömsparläge.

Som standard utförs Norton-uppgifterna endast när datorn är ansluten till en extern strömkälla. Du kan dock ställa in så att Norton-uppgifter genomförs när datorn strömförsörjs via extern strömkälla eller batteri.

I fönstret Norton-uppgifter kan du övervaka följande Norton-specifika uppgifter:

Automatisk LiveUpdate

Automatisk LiveUpdate kontrollerar automatiskt om det finns definitionsuppdateringar och programuppdateringar när datorn ansluts till Internet.

Som standard söker Automatisk LiveUpdate efter uppdateringar varje timme.

Säkerhetskopiera standardkopian

Säkerhetskopierar de filer och data som ingår i säkerhetskopian.

Om du har skapat flera säkerhetskopior visas alla säkerhetskopior i listan över Norton-uppgifter. Du kan säkerhetskopiera en viss säkerhetskopia från fönstret Norton-uppgifter.

Diskoptimering

Rensar bland filerna och sorterar dem på hårddisken för att förbättra prestanda.

Fullständig systemsökning

Söker igenom hela datorn efter virus, spionprogram och andra sårbarheter i säkerheten.

Här körs även andra aktiviteter som LiveUpdate, diskrensning, diskoptimering och säkerhetskopiering.

Insight-optimering

Optimerar startvolymen på datorn.

Rensning av Internet Explorer-historik

Tar bort onödig webbhistorik som lämnats kvar i webbläsarens historikmapp.

Tar bort spår efter Internetsökningar som gjorts på din dator.

Tillfälliga Internet Explorer-filer

Tar bort tillfälliga filer som lämnats kvar på hårddisken när du har surfat på nätet.

Norton Community Watch

Norton Community Watch skyddar din dator mot potentiella risker. Information om nya säkerhetsrisker samlas in från din dator och skickas sedan till Symantec för analys. Symantec bedömer informationen för att upptäcka nya hot och lösa dem.

Norton Insight

Norton Insight gör en smart sökning av filer på datorn. Det förbättrar systemets prestanda genom att Norton 360 Online söker i färre filer utan att datorns säkerhet äventyras

Norton Insight visar information om Intressanta filer som finns på datorn. Här finns information om bland annat filsignaturer och installationsdatum. Du kan även visa information om t.ex. pålitlighetsnivå, Community-användning, resursanvändning och en fils ursprung.

Pulsuppdateringar

Med pulsuppdateringar görs sökningar efter definitionsuppdateringar med fem minuters mellanrum och de överförda virusdefinitionerna laddas ned. Pulsuppdateringar levererar uppdateringarna under de fullständiga uppdateringarna, som LiveUpdate laddar ned automatiskt med några timmars mellanrum. Kontrollera alltid att alternativet Pulsuppdateringar är aktivt. Det skyddar datorn från de senaste säkerhetshoten utan att påverka systemprestanda eller störa din uppkoppling.

Snabbsökning

Söker igenom viktiga platser på datorn som ofta är mål för virus och andra säkerhetshot.

En snabbsökning tar kortare tid att köra än en fullständig systemsökning eftersom inte hela datorn söks igenom.

Upprensning av Windows-registret

Tar bort felaktiga och föråldrade poster i Windows-registret som kan orsaka fel.

Rensning av temporära Windows-filer

Tar bort onödiga filer som sparas i Windows tillfälliga mappar när ett program installeras eller uppdateras.

Följande gråtonade jobbkategorier körs i bakgrunden för att förbättra systemets prestanda och skydd. Du kan bara visa den senaste körningsinformationen för följande aktiviteter.

Identity Safe-underhåll

Utför Identity Safe-relaterade bakgrundsunderhållsuppgifter. Att skicka Identity Safe-profilstatistik och hämta favoritikoner ingår i uppgifterna.

AntiSpam-underhåll

Utför AntiSpam-relaterade bakgrundsunderhållsuppgifter. Uppdatering av kontakter och skräppostfilter ingår i uppgifterna.

Licensunderhåll

Utför licensrelaterade bakgrundsunderhållsuppgifter.

Insight-underhåll

Utför Norton Insight-relaterade bakgrundsunderhållsuppgifter. Underhåll av information om stabilitet och pålitlighetsnivå för filer på datorn ingår i uppgifterna.

Produktunderhåll

Utför Norton 360 Online-relaterade bakgrundsunderhållsuppgifter. Rensning av installationsloggar och en ny kontroll av konsoliderade brandväggsregler ingår i uppgifterna.

Förutom att visa och övervaka informationen och bakgrundsuppgiften kan du använda följande alternativ i fönstret Norton-uppgifter :

Tidsgräns för inaktivitet

Här kan du ange en tidsgräns för inaktivitet, när Norton 360 Online identifierar datorn som inaktiv.

Du kan sätta tidsgränsen för inaktivitet till mellan 1 och 30 minuter. Standardalternativet är 10 minuter.

Nedräkning vid inaktivitet

Här kan du bekräfta när datorn är inaktiv.

När du har angett Tidsgräns för inaktivitet kan du visa stapeln Nedräkning vid inaktivitet för att bekräfta att datorn är inaktiv efter en viss tid.

Tyst läge

Här kan du aktivera eller inaktivera Tyst läge under en angiven tidsperiod.

När Tyst läge aktiveras kommer Norton 360 Online att undertrycka alla varningar och stoppar bakgrundsaktiviteterna så länge som du anger. Efter den angivna tiden stänger Norton 360 Online av tyst läge igen. Du kan manuellt avaktivera Tyst läge när som helst. Aktiviteterna som stoppats körs efter att Tyst läge har avaktiverats.

Om Norton-uppgifter

Övervaka bakgrundsjobb i Norton 360 Online

Om System Insight

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15625365_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 02/11/2011