Starta tyst läge (manuellt)

Du kan aktivera tyst läge (manuellt) innan du utför några viktiga uppgifter på din dator. Du måste ange i listan hur länge du vill att Norton 360 Online ska aktivera tyst läge. Du kan aktivera tyst läge i en timme, två timmar, fyra timmar, sex timmar eller under en dag.

Efter den angivna varaktigheten avaktiverar Norton 360 Online Tyst läge. Du kan också manuellt åsidosätta inställningen och stänga av tyst läge när som helst.

Information om tyst läge (manuellt) som aktiveras automatiskt.

Om tyst läge

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15624558_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 10/02/2011