Andra produkter

Starta tyst läge (manuellt)

Du kan aktivera tyst läge (manuellt) innan du utför några viktiga uppgifter på din dator. Du måste ange i listan hur länge du vill att Norton 360 Online ska aktivera tyst läge. Du kan aktivera tyst läge i en timme, två timmar, fyra timmar, sex timmar eller under en dag.

Efter den angivna varaktigheten avaktiverar Norton 360 Online Tyst läge. Du kan också manuellt åsidosätta inställningen och stänga av tyst läge när som helst.

Information om tyst läge (manuellt) som aktiveras automatiskt.

Om tyst läge

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15624558_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 10/02/2011