Importera Identity Safe-uppgifter

Du kan importera Identity Safe-uppgifter från en säkerhetskopierad fil. Du kan även importera Identity Safe-uppgifter från en flyttbar profil.

När du importerar Identity Safe-uppgifter har du följande alternativ:

 • Du kan spara de importerade uppgifterna i det valv som du är inloggad i för tillfället och ändå behålla de uppgifter som redan finns i valvet.

 • Du kan ersätta de Identity Safe-uppgifter som finns i det valv som du är inloggad i för tillfället med de uppgifter som du importerar.

När du ansluter en extern enhet med en flyttbar profil så sammanfogas den flyttbara profilens Identity Safe-data med det valv där du för närvarande är inloggad.

Du har följande alternativ när du importerar Identity Safe-data:

Importera mina data från:

Här kan du bläddra fram sökvägen till den fil som du vill importera Identity Safe-uppgifter från.

Om du ansluter en extern lagringsenhet med en flyttbar profil får du följande alternativ:

 • Flyttbar profil (Enhet: Enhet:\)

  Välj det här alternativet om du vill importera Identity Safe-data från den flyttbara profilen till det lokala valvet.

 • Säkerhetskopierad fil

  Välj det här alternativet om du vill importera Identity Safe-uppgifter från en fil som du tidigare har säkerhetskopierat.

Lösenord

Här anger du lösenordet.

Du måste skriva in det lösenord som du angav när du säkerhetskopierade uppgifterna. Om du vill importera uppgifter från din flyttbara profil anger du lösenordet till din flyttbara profil.

Medan data importeras:

Välj importalternativ:

Följande alternativ finns:

 • Sammanfoga med befintliga data

  Då sparas de importerade uppgifterna i det valv som du är inloggad i för tillfället samtidigt som de befintliga uppgifterna ligger kvar. När du sparar uppgifterna kompletteras de uppgifter som du redan har lagrade med de importerade uppgifterna.

 • Ersätt befintliga data

  Då sparas de importerade uppgifterna i det valv som du är inloggad i för tillfället och de uppgifterna som redan finns lagrade skrivs över.

De här alternativen visas bara när du importerar Identity Safe-data från en säkerhetskopieringsfil.

Ta bort ursprungliga data efter sammanfogning

Välj om du vill ta bort Identity Safe-data från den flyttbara profilen eller lokala profilen efter import.

Det här alternativet visas bara när du importerar data från en flyttbar profil.

Om att exportera och importera Identity Safe-uppgifter

Importera Identity Safe-data

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15477295_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 24/04/2011