Andra produkter

Identity Safe

Identity Safe hjälper dig att hantera känslig information och förbättrar säkerheten när du gör transaktioner på Internet. Med de olika funktionerna i Identity Safe kan du på ett säkert sätt lagra dina personliga uppgifter såsom adress, inloggningsuppgifter, lösenord och kontokortsuppgifter.

Identity Safe ger dig en säker lagring för följande:

 • inloggningsuppgifter som användarnamn och lösenord till e-postkonton

 • personuppgifter såsom adress, personnummer och passnummer

 • kontokortsuppgifter såsom kortnummer och utgångsdatum.

För varje Windows-användarkonto kan du skapa ett lokalt valv där Identity Safe-uppgifter sparas. De uppgifter som sparas och eventuella Identity Safe-inställningar är specifika för varje lokalt valv. Det går inte att komma åt uppgifter som sparats i ett användarkonto från ett annat konto. På det här sättet kan inga obehöriga komma åt dina uppgifter även om du delar dator med andra.

Följande alternativ i Identity Safe ger dig en säker lagring för din känsliga information:

Uppmana mig att logga in

Du uppmanas att logga in på Identity Safe om du inte redan har gjort det.

När du aktiverar alternativet Uppmana mig att logga in uppmanas du att logga in på Identity Safe varje gång du besöker en webbplats som kräver inloggning.

Logga in till, eller ut ur Identity Safe

Logga in på och ut från Identity Safe.

Du bör ange ditt lösenord för Identity Safe varje gång du använder information därifrån, så att informationen är skyddad.

Installation av Identity Safe

Konfigurera ditt lokala valv.

Webbsökningsalternativ

Ställ in alternativ som gör att Identity Safe hämtar in och lagrar inloggningsinformation till webbplatser på ett säkert sätt.

Du kan dessutom ange hur den automatiska ifyllningsfunktionen i Identity Safe ska användas.

Lösenord och säkerhet

Här kan du ändra Identity Safe-lösenordet för aktuellt valv och säkerhetsnivån på Identity Safe-lösenordet.

Ange följande alternativ när du ställer in säkerhetsnivåerna:

 • Begär lösenord i början av varje inloggningssession

 • Begär lösenord innan inloggningsuppgifter fylls i

 • Logga automatiskt ut från Identity Safe när datorn varit inaktiv i: <nn> minuter

 • Inget lösenord behövs. Logga in mig automatiskt när Windows startar

 • Begär lösenord när datorn aktiveras från viloläge

Redigera kort

Här kan du hantera din personliga information på ett och samma ställe.

Denna information omfattar bland annat namn, födelsedata, e-postadresser och kontokortsinformation.

Redigera inloggningar

När du sparat all din inloggningsinformation i Identity Safe kan du göra följande:

 • Enkelt spåra alla dina inloggningar.

 • Snabbt öppna webbplatserna som du sparat inloggningsuppgifter till.

Redigera anteckningar

Här kan du spara och hantera känslig information.

I Redigera anteckningar kan du lägga in information som personnummer, körkortsnummer, försäkringsnummer och annan viktig information.

Exportera data

Säkerhetskopiera Identity Safe-data i dat- och csv-format.

Importera data

Återställ säkerhetskopierade Identity Safe-data från dat- eller csv-filer.

Du kan återställa Identity Safe-data från en flyttbar profil, säkerhetskopierad fil och från det lokala valvet.

Ta bort data

Ta bort ditt lokala valv.

Vissa Identity Safe-alternativ visas inte förrän du loggar in på Identity Safe.

Med Norton 360 Online kan du visa och komma åt vissa av Identity Safe-funktionerna även när produktens användningstid har löpt ut.

Du kan utföra följande aktiviteter efter att produktens användningstid har löpt ut:

 • Öppna fönstret Redigera inloggningar och se de inloggningar du har sparat.

 • Säkerhetskopiera data från valvens Identity Safe-data och spara dem som dat- eller csv-filer.

För att komma åt de här funktionerna måste du använda menyn Identity Safe som finns i Norton-verktygsfältet.

Om Identity Safe

Åtkomst till Identity Safe

Inaktivera och aktivera Identity Safe

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15475950_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 06/11/2011