Andra produkter

Norton Insight - programbedömningar

Norton Insight gör en smart sökning av filerna på datorn. Programmet förbättrar systemets prestanda genom att Norton 360 Online söker i färre filer utan att datorns säkerhet äventyras.

Högst upp i fönstret Norton Insight - programbedömningar visas följande statistikuppgifter:

Pålitlighetsnivå

Den genomsnittliga pålitlighetsnivån på filerna i datorn.

Pålitlighetsnivåerna för filer är indelade i följande kategorier:

 • Pålitlig Indikerar alla filer som har statusen Norton Trusted.

 • Bra : Symantec bedömer filer enligt följande:

  • Om filen har två gröna staplar betygsätter Symantec filen som Bra.

  • Om filen har en grön stapel betygsätter Symantec filen som Positiv.

 • Ej testad : Symantec har inte tillräckligt med information om filen för att ge den ett säkerhetsomdöme.

 • Dålig : Symantec har endast några få indikationer på att filen inte är pålitlig.

Följande information visas också under diagrammet Pålitlighetsnivå :

 • Pålitliga på din dator : här ser du hur stor andel filer med pålitlighetsnivåerna bra, Norton Trusted och pålitlig du har på datorn.

 • Genomsnittlig andel Community-pålitliga : Här ser du vilken andel filer med pålitlighetsnivåerna bra, Norton Trusted och pålitlig du har på datorn. Symantec samlar in informationen från Norton Community.

Användning

Visar hur stor andel av filerna på datorn som har många användare i Norton Community.

Följande kategorier beskriver hur många communityanvändare som använder filerna på din dator:

 • Mycket få användare : Visar de filer som har få användare.

 • Få användare : Visar de filer som har ett genomsnittligt antal användare.

 • Många användare : Visar de filer som har ett stort antal användare.

Följande information visas också under diagrammet Användning :

 • Hög användning på din dator : här ser du det genomsnittliga antalet filer i datorn som har hög användning.

 • Genomsnittlig hög användning i Community : Ηär ser du det genomsnittliga antalet filer som ofta används av Norton Community-medlemmarna.

Stabilitet

Här visas stabilitetsbedömningen för filerna i datorn.

Stabilitetsbedömningen baseras på hur ofta programmet kraschar. Följande stabilitetsbedömningar finns:

 • Driftsäkert : visar att programmet är driftsäkert.

 • Stabilt : visar att programmet är relativt stabilt. Det kan dock krascha ibland.

 • Något instabilt : visar att programmet är något instabilt.

 • Instabilt : visar att programmet är instabilt.

 • Mycket instabilt : visar att programmet kraschar ofta.

 • Stabilitet okänd : visar att kraschhistoriken för det här programmet är okänd.

Stabilitetsbedömningarna varierar beroende på vilket operativsystem du har.

Norton Network

Visar information om de kända bra och skadliga filerna.

Du kan även se hur många pålitliga filer som finns i Norton Community. Du kan även se det totala antalet filer som analyseras av Symantec inom Norton Community.

Norton Insight visar information om Intressanta filer som finns på datorn. I listrutan som finns i fönstret Norton Insight - programbedömningar visas specifika filkategorier utifrån det alternativ du väljer. Följande alternativ finns:

Alla aktiva processer

Räknar upp alla processer som körs på datorn vid den tidpunkt då du valde detta alternativ.

Alla filer

Alla intressanta filer visas.

Startobjekt

Räknar upp alla program som startar när datorn startar.

Alla inlästa moduler

Visar alla filer och program som för närvarande är inlästa i programmets minnesutrymme.

Högsta prestandainverkan

Räknar upp de mest resurskrävande programmen på datorn.

Norton 360 Online visar en lista över de tio resurser som mest påverkar datorns prestanda.

Högst Community-användning

Räknar upp de filer med högst Community-användning.

Pålitliga filer enligt användarna

Visar de intressanta filer du godkänt manuellt i fönstret File Insight.

Här visas inte filer som inte hör till kategorin Intressanta filer även om du manuellt godkänner filerna. Men alla manuellt godkända filen undantas i Norton 360 Online-sökningen när du konfigurerar Sökprofiler till Hög pålitlighet.

Du kan också ta bort alla filer som användarna litar på från Intressanta filer som du manuellt har godkänt. Ta bort alla filer som användarna litar på genom att välja Ta bort alla pålitliga filer enligt användarna bredvid listrutan.

Ej pålitliga filer

Räknar upp alla filer som inte har statusen Norton Trusted.

Du kan manuellt godkänna alla filer som inte är godkända genom att klicka på Lita på alla filer bredvid listrutan.

Du kan visa följande filinformation:

Filnamn

Visar namnet på filen.

Du kan bestämma filtyp genom att visa filens ikon. Dessutom kan du klicka på ett filnamn för visa mer information om filen i fönstret File Insight.

Pålitlighetsnivå

Visa filens pålitlighetsnivå.

Symantec analyserar specifik information om filen, till exempel den digitala signaturen och hash-värdet för att bedöma hur säker den är.

Symantec etiketterar filer enligt följande:

 • Om filen har tre gröna staplar klassificerar Symantec filen som Pålitlig. När du håller muspekaren över de tre gröna staplarna visas en ruta där det står Norton Trusted. De rader som visar pålitliga filer börjar och slutar med en vertikal grön stapel.

 • Om filen har två gröna staplar klassificerar Symantec filen som Bra.

 • Om filen har en grön stapel klassificerar Symantec filen som Positiv.

Om du har ett objekt med pålitlighetsnivån Ej testad eller Dålig kan du sätta det i karantän.

Användning

Visar Community-användningsnivån för en fil.

Du kan även titta på Community-användningen av filen för att bedöma hur pålitlig den är. Symantec använder en stringent statistisk metod för att utvärdera om en fil är pålitlig och om den har klassificerats som Bra.

Resursanvändning

Visar hur en process påverkar datorns prestanda.

Prestandainformation visas endast för pågående processer.

Stabilitet

Visar stabilitetsbedömningen för ett program. Stabilitetsbedömningen baseras på hur ofta programmet kraschar.

Stabilitetsbedömningen är global och inte specifik för en viss del av världen. Stabilitetsbedömningarna kan variera beroende på vilket operativsystem du har.

Datorn måste vara ansluten till Internet för att du ska få aktuell status för Pålitlighetsnivå, Användning och Användning av resurser.

I det övre högra hörnet kan du andelen filer som är pålitliga och filerna som ska genomsökas. Ju högre procentvärde, desto snabbare går sökningen. Uppdatera fönstret Norton Insight - programbedömningar så uppdateras fillistan och filernas pålitlighetsnivåer.

Konfigurera hur sökningen ska göras i Norton 360 Online baserat på den digitala signaturen och pålitlighetsnivån för filerna på datorn i inställningarna för Sökprofiler Om du vill öka hastigheten och effektiviteten på sökningarna i Norton 360 Online kan du utelämna filer som har kända digitala signaturer eller kända pålitlighetsnivåer. Du har följande alternativ:

Fullständig sökning

Utför en komplett sökning av hela datorn.

Standardpålitlighet

Utelämna filer med statusen Norton Trusted. Detta är standardalternativet.

Hög pålitlighet

Undanta filer som är Norton Trusted, pålitliga, bra filer med en hög pålitlighetsnivå och filer med en känd digital signatur från sökningen.

Använd Kontrollera en specifik fil för att visa information om en intressant fil i fönstret Filinformation. Du kan även klicka på ett filnamn i fönstret Norton Insight - programbedömningar för visa mer information om filen.

Om System Insight

Kontrollera pålitlighetsnivå för en viss fil

Konfigurera Sökprofiler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15472472_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 04/10/2011